Fonetika, sait səslərin bölgüsü | Azərbaycan dili | Kayzen