Рейтинг
+52.52

Menecment

40 üzv, 89 topik

Dünyanın aparıcı şirkətlərinin biznes-strategiyaları

Müəllif: A.C.Striklend III, Alabama ştatının Universiteti yanında Ali Biznes Məktəbində strateji menecment professoru

Biznesin idarə edilməsinin əsasını onun strategiyasının işlənib hazırlanması, onun şirkətin spesifikasına adaptasiyası və onun reallaşdırılması təşkil edir.

Şirkətin strategiyası bazarda şirkətin mövqeyini möhkəmləndirməli və qüvvələrin koordinasiyasını, istehlakçıların cəlb edilməsini və tələblərinin ödənilməsini, uğurlu rəqabət və qlobal məqsədlərə nail olunmasını təmin edəcək idarəetmənin kompleks planıdır.


Ardı →
 

«4x4» yanaşması və strateji planlaşdırma

Müəllif: Cerald Kendall ( Gerald I. Kendall)layihələr üzrə sertifikatlaşdırılmış mütəxəssis, strateji menecment məsələləri üzrə məsləhətçi, Project Management Institute-un əməkdaşı. Material ingilis dilindən tərcümədə dərc olunur.

Səmərəli strateji planlaşdırmaya doğru yolda maneələrin aradan qaldırılması üçün rəhbərlərə sahib olduqları xidmət və bölmələrdə indi və gələcəkdə dayanıqlı, razılaşdırılmış nəticələrin əldə edilməsinə kömək edən 4x4 prosesi və ya metodu işlənib hazırlanmışdır. Proses ona görə 4x4 adlandırılmışdır ki, hər biri 4 gün olan 2 mərhələdə strateji planlaşdırmanın aparılmasını nəzərdə tutur.

Ardı →
 

Mikromenecment nədir və ondan necə yaxa qurtarmaq olar

Mənbə: Harvard Business Review

İşi həddindən artıq nəzarətdə saxlayan və dayanmadan yoxlamalar aparan rəhbəri heç kəs xoşlamır. Söhbət təkcə ondan getmir ki, mikro-menecment davranışı insanı qıcıqlandırır, bu həm də sizin peşəkar inkişafınıza əngəl ola bilər.

Əgər sizin nəzarətçi rəhbəriniz varsa, bu o demək deyil ki, siz buna görə əziyyət çəkməlisiniz. Mikro-menecerlərin üzərinizdəki təzyiqini yumşaldaraq, siz işinizi görmək üçün sizə lazım olan müstəqilliyi təmin edər və karyeranızda da irəliləyişə nail ola bilərsiniz.  
Ardı →
 

Işçilərin effektiv işləməsi üçün necə ofis lazımdır?

Adi bir insan ( əgər yüksək menecer pilləsində rahat bir kreslo yiyəsi deyilsə, həmçinin də tənbəl adam və freelancer-yəni ştatdan kənar fəaliyyət göstərən işçi olmazsa) sutkanın üçdə bir hissəsinin ofisdə keçirir.
Ardı →
 

Menecerin işi

— Menecerin işi, əsas funksiyaları

— Resursların idarə olunması


— İşin effektiv və səmərəli təşkil olunması


— vaxtın idarə olunması, deleqasiya və s.


— Menecerlik qabiliyyəti


— Müxtəlif səviyyələrdə menecerdən tələb olunan baca­rıqlar


— Qərarvermə, nəzarət prosesləri


— İşçi heyətinin (komandanın) formalaşdırılması.


Ardı →
 

Azərbaycanda antiböhranlı idarəetmə sisteminin təşəkkülü və inkişafi məsələləri

Antibohranlı idarətemə ozundə yaxınlasan bohranlı vəziyyətin qarsısının alınması, muflisləsmis muəssisənin iflası, sanasiyası və restrukturizasiyası səraitində maraqlı tərəflər sayılan borclunun, kreditorların, mulkiyyətcilərin, əmək kollektivinin və dovlətin qarsılıqlı munasibətləriniəks etdirir.Isguzar təskilatın oz borc ohdəliklərini vaxtlıvaxtında odəyə bilməməsinə onun muflisləsiməsi deyilir. Muflis olan isguzar təskilatın mutləq odəmə qabiliyyətinin olmamasının məhkəmə tərəfindən təsdiq edilməsi isə onun iflasa uğraması kimi basa dusulməlidir.
Ardı →
 

Strateji Menecment

– Şirkətin strategiyası, onun əhəmiyyəti
– Strategiyanın hazırlanmasına nə tələb olunur?
– Strateji planın hazırlanması
– Strategiyanın icrası
Ardı →
 

Biznes və Menecment – Ümumi konsepsiya

– Biznes nədir, hansı məqsədə xidmət edir?


– Sahibkarlıq


– Biznes etikası, sosial məsuliyyət məsələləri


– Rəqabət şəraiti


– Menecment, menecment funksiyaları


– Sahibkarlıq formaları, onların fərqləri


– Müasir biznes praktikasıArdı →
 

Azərbaycan biznesində reputasiya

Eyni vaxtda hamının xoşuna gəlmək mümkündürmü? Təsəvvür etməyə çalışın ki, uğurlu bir iş adamına və ya inkişafda olan bir müəssisəyə onun biznes müttəfiqləri və ya rəqibləri, yoldan keçənlər və idarənin işçiləri də eyni sevgi ilə yanaşır. Hər bir sosial qrupun öz mövqeyi və öz qiymət meyarı vardır.


Digər sözlərlə, “ümumi nüfuz” anlayışından söhbət belə gedə bilməz. Müəssisənin bazarın müəyyən seqmentlərinə və ya özünün dəyər və hörmət anlayışı olan müxtəlif müəyyən məqsədli auditoriyalara uyğun formalaşmış nüfuzu mövcud ola bilər. Məsələn, bu və ya digər ölkədə müəyyən kompaniyanın reputasiyası əsasən onun əhalisinin mənəvi dəyərlərindən asılıdır. Heç də hamını razı salmağa çalışaraq möhtəşəm reputasiya yaratmağa çalışmaq gərək deyil, təşkilat üçün həll edici əhəmiyyət daşıyan auditoriyalarda fokuslaşmaq daha mühümdür. Onların sizi təqdir etməsi və bəyənməsi – uğurun vacib şərtidir.


Ardı →
 

İSO

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində rəqabətə davamsız məhsul buraxan müəssisə iflasa məhkumdur. Məhsulun keyfiyyətinin artırlması üsullarından biri Keyfiyyətin Menecmenti Sistemidir (KMS).
9000 seriyasından İSO standartları, KMS-in beynəlxalq standartlara uyğunluq sertifikatı. Sizə bu sözlər nə deyir? KMS-in öz müəssisənizdə tətbiq etmək zərurəti haqda düşünmüsünüzmü? Lazım olan sertifikatı necə almaq olar?
Ardı →