Рейтинг
+52.52

Menecment

40 üzv, 91 topik

Yaradıcı insan rəhbər rolunda

Con Maeda -dünyaca məşhur dizayner, «sadəliyin qanunları» bestsellerinin müəllifi və Esquire jurnalının fikrincə iyirmi birinci əsrin ən nüfuzlu insanlarından biridir. Rod-Aylend dizayn məktəbinə başçılıq etdikdən sonra, avtoritetləri tanımayan, azadlıq və eksperimentləri sevən bir müəllimdən iyerarxik bir təşkilatın rəhbərinə çevrilməli olan Maeda çoxsaylı sınaq və səhvlər metodu ilə liderliyi öyrənmək məcburiyyətində qaldı.

Ardı →

Həyatımın ən yaxşı məsləhəti

Mən öz karyeramı Gap şirkətinin qadın cinsləri satışı bölməsindən başlamışam: dizaynerlərlə çalışırdım -birlikdə gələcək modelləri seçir, plançılarla alınacaq malların həcmini müəyyənləşdirir, istehsalat müdirləri ilə sifarişlərin yerinə yetirilməsinə nəzarət edirdim. İki il sonra mən, o zaman mənə göründüyü kimi, çox gözəl bir model fikirləşdim: sürtülmüş və gen balaqlı boruşəkilli cinslər. Aparılan araşdırmalar və intuisiyam mənə deyirdi ki, bu superuğurlu məhsul olacaq. Buna görə də bizim baş direktorumuz Mikki Dreksler, indiki rəhbər J. Crew məni marketinq müdirilə bu ideyanı müzakirə etməyə dəvət edəndə, mən müvəffəqiyyətə şübhə etmirdim.
Ardı →

Dünyanın aparıcı şirkətlərinin biznes-strategiyaları

Müəllif: A.C.Striklend III, Alabama ştatının Universiteti yanında Ali Biznes Məktəbində strateji menecment professoru

Biznesin idarə edilməsinin əsasını onun strategiyasının işlənib hazırlanması, onun şirkətin spesifikasına adaptasiyası və onun reallaşdırılması təşkil edir.

Şirkətin strategiyası bazarda şirkətin mövqeyini möhkəmləndirməli və qüvvələrin koordinasiyasını, istehlakçıların cəlb edilməsini və tələblərinin ödənilməsini, uğurlu rəqabət və qlobal məqsədlərə nail olunmasını təmin edəcək idarəetmənin kompleks planıdır.


Ardı →

«4x4» yanaşması və strateji planlaşdırma

Müəllif: Cerald Kendall ( Gerald I. Kendall)layihələr üzrə sertifikatlaşdırılmış mütəxəssis, strateji menecment məsələləri üzrə məsləhətçi, Project Management Institute-un əməkdaşı. Material ingilis dilindən tərcümədə dərc olunur.

Səmərəli strateji planlaşdırmaya doğru yolda maneələrin aradan qaldırılması üçün rəhbərlərə sahib olduqları xidmət və bölmələrdə indi və gələcəkdə dayanıqlı, razılaşdırılmış nəticələrin əldə edilməsinə kömək edən 4x4 prosesi və ya metodu işlənib hazırlanmışdır. Proses ona görə 4x4 adlandırılmışdır ki, hər biri 4 gün olan 2 mərhələdə strateji planlaşdırmanın aparılmasını nəzərdə tutur.

Ardı →

Mikromenecment nədir və ondan necə yaxa qurtarmaq olar

Mənbə: Harvard Business Review

İşi həddindən artıq nəzarətdə saxlayan və dayanmadan yoxlamalar aparan rəhbəri heç kəs xoşlamır. Söhbət təkcə ondan getmir ki, mikro-menecment davranışı insanı qıcıqlandırır, bu həm də sizin peşəkar inkişafınıza əngəl ola bilər.

Əgər sizin nəzarətçi rəhbəriniz varsa, bu o demək deyil ki, siz buna görə əziyyət çəkməlisiniz. Mikro-menecerlərin üzərinizdəki təzyiqini yumşaldaraq, siz işinizi görmək üçün sizə lazım olan müstəqilliyi təmin edər və karyeranızda da irəliləyişə nail ola bilərsiniz.  
Ardı →

Işçilərin effektiv işləməsi üçün necə ofis lazımdır?

Adi bir insan ( əgər yüksək menecer pilləsində rahat bir kreslo yiyəsi deyilsə, həmçinin də tənbəl adam və freelancer-yəni ştatdan kənar fəaliyyət göstərən işçi olmazsa) sutkanın üçdə bir hissəsinin ofisdə keçirir.
Ardı →

Menecerin işi

— Menecerin işi, əsas funksiyaları

— Resursların idarə olunması


— İşin effektiv və səmərəli təşkil olunması


— vaxtın idarə olunması, deleqasiya və s.


— Menecerlik qabiliyyəti


— Müxtəlif səviyyələrdə menecerdən tələb olunan baca­rıqlar


— Qərarvermə, nəzarət prosesləri


— İşçi heyətinin (komandanın) formalaşdırılması.


Ardı →

Azərbaycanda antiböhranlı idarəetmə sisteminin təşəkkülü və inkişafi məsələləri

Antibohranlı idarətemə ozundə yaxınlasan bohranlı vəziyyətin qarsısının alınması, muflisləsmis muəssisənin iflası, sanasiyası və restrukturizasiyası səraitində maraqlı tərəflər sayılan borclunun, kreditorların, mulkiyyətcilərin, əmək kollektivinin və dovlətin qarsılıqlı munasibətləriniəks etdirir.Isguzar təskilatın oz borc ohdəliklərini vaxtlıvaxtında odəyə bilməməsinə onun muflisləsiməsi deyilir. Muflis olan isguzar təskilatın mutləq odəmə qabiliyyətinin olmamasının məhkəmə tərəfindən təsdiq edilməsi isə onun iflasa uğraması kimi basa dusulməlidir.
Ardı →

Strateji Menecment

– Şirkətin strategiyası, onun əhəmiyyəti
– Strategiyanın hazırlanmasına nə tələb olunur?
– Strateji planın hazırlanması
– Strategiyanın icrası
Ardı →

Biznes və Menecment – Ümumi konsepsiya

– Biznes nədir, hansı məqsədə xidmət edir?


– Sahibkarlıq


– Biznes etikası, sosial məsuliyyət məsələləri


– Rəqabət şəraiti


– Menecment, menecment funksiyaları


– Sahibkarlıq formaları, onların fərqləri


– Müasir biznes praktikasıArdı →