Bloqun adı

Publisistika

məqalələr, esselər, tənqidi məqalələr, satirik məqalələr

Vergi

Vergilər və vergi sisteminin əsasları.Vergi qanunvericiliyi haqqında məlumat.Vergidən yayınmaq yolları:)

insan orqanizminin inkişafı

orqanizm,orqanlar.hüceyrə və toxumalar insan orqanizminin inkişafı

Materiklər və qitələr

Yerin materiklərinin sayı altıdır: Afrika,Antarktida,Avstraliya,Şimali Amerika,Cənubi Amerika,Avrasiya.

Birləşmiş Millətlər Təşkilatı

Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, BMT-nin quruluşu BMT-nin ixtisaslaşdırılmış təşkilatları

Ölümlər

Ölüm faktları,qeyri-adi ölümlər ,dəfn adətləri və s.

allah

allaha inam

litosfer

Litosfer Yerin quru təbəqəsidir. Yerin relyefi,dağları,düzənlikləri,Yerin quruluşu litosferdə öyrənilir. Zəlzələlər,vulkanlar,Yer səthindəki...

idman fiziologiyası

idmançı qidası, əzələ fəaliyyəti, idmançının orqanizmi, enerji mübadiləsi

Atmosfer

Atmosfer-Yerin hava təbəqəsidir.Atmosferin quruluşu,temperatur,yağıntılar,külək haqqında

BEYMEKS

MENIM BLOQUM

İmadəddin Nəsimi

İmadəddin Nəsiminin şeirləri

elektron biznes

elektron ticarət,elektron bankinq, binesdə informasiya texnologiyaları, elektron hesablaşma, e-commerce,elektron-kommersiya

Türk əsilli ruslar

filologiya elmləri doktoru,türkoloq Minəxanım Təkləlinin kitabının əsasında ruslar kimi tanıdığmız,amma əslən türk olan insanlar haqqında

Dünya iqtisadiyyatı

Dünya iqtisadiyyatına aid çoxlu məlumatları bu bloqdan tapa biləcəksiniz.

Hidrosfer

Hidrosfer Yerin su təbəqəsidir.Dünya okeanı,dənizlər,çaylar,buzlaqlar hidrosferin tədqiqat obyektidir.

Beynəlxalq hüquq

Dünya ölkələrinin hüququ: qəbul edilmiş beynəlxalq hüquq prinsipləri

Milli idman oyunları

Azərbaycanda xalq oyunları şahmat, nərd, çövkən, qopuq, şatır, milli güləş

Unudulmuş röya

Çingiz abdullayevin Unudulmuş röya kitabının elektron variantı

qədim Şərq tarixi

qədim Misir,Mesopotamiya,qədim Çin,qədim hindistan, qədim Asiya, Şumer,