Zərdüştilik

Zərdüştilik  dünya vəhy dinlərindən ən qədimidir və çox güman ki, onun bəşəriyyətə birbaşa, yaxud dolayısı ilə təsiri başqa dini etiqadlardan daha çox olmuşdur. Bir çox tədqiqatçının hesab etdiyi...

"Avesta" Həqiqətləri

«Doğrusu odur ki, Zərdüşt Azərbaycandandır»  Əbu Reyhan Biruni «Avesta» və bu barədəki gizlinlər və acımasız saxtakarlıqlar haqqında danışmazdan əvvəl Zərdüşt peyğəmbərin özü...