Materik və okeanlar

3. Afrikanın hansı hissəsində neft ehtiyatları zəngindir? A) Şimal və cənubda         B) şimal və qərbdə C) şərq və cənubda            D) mərkəz və cənubda E) qərb və cənubda 11....

Yer təbəqələri

2. Aysberq nədir? A) suda üzən buz dağı B) okean dibindəki buz qatları C) suda üzən quru parçası D) materikdən ayrılan  bərk süxur qatı E) dünya okeanında ada 7. Çayın mənbəyi 2430 m...

Plan və xəritə

55. Miqyası 1:400000 olan xəritə üzərində bataqlığın sahəsi 6 kv. sm çəkilmişdirsə onun həqiqi sahəsini tapın. A) 24 kv.km         B) 16 kv.km         C) 6 kv.km D) 96 kv.km         E) 48...