Рейтинг
+37.29

Ölkələr

52 üzv, 70 topik

Şimali Koreyanın rasional xarici siyasəti

Şimali Koreyanın xarici siyasəti analitiklər üçün həmişə bir az tapmaca olub. Xüsusən də, ABŞ rəhbərliyində belə bir yanaşma mövcud idi ki, Şimali Koreyanın xarici siyasəti tamamilə irrasionaldır və təsadüfi şəkildə fəaliyyət göstərən liderlərin “dəlilik” dərəcəsi ilə şərtlənir. Hərçənd politoloqlar bu məsələni sırf tibbi səviyyəyə qədər məhdudlaşdırmaq istəmirlər və “çıxdaş dövlət” (rogue state) konsepsiyasını təşviq edirlər.

Davamı →