Həqiqət budur

Bir ərəbdən soruşursan ki, sən kimsən?
Deyir: – Ərəb!
-Sən nə dindəsən?
—İslam.
—Nə dildə danışırsan?
—Ərəb.
İslam olmayan ərəbdən də bu sualları etsən, cavabında deyər ki, mən ərəbəm, dinim xristian dinidir, dilim ərəb dilidir.
Bir farsdan da bu əhvalatı soruşsan, deyər ki, mən farsam, dinim islam dinidir, dilim fars dilidir. Bir ləzgidən də bunu soruşsan, deyər ki, özüm ləzgiyəm, dinim əlhəmdülillah, islamdır, dilim də ya alaz, ya əmdi, ya qumuk, ya çərkəz və s. dilidir. Həmçinin rus, erməni və sairə. Amma bizim bir nəfərimizdən sor ki,
—Sən kimsən? Deyər müsəlmanam.
—Hansı millətdənsən?
—Müsəlman millətindən.
—Nə dinindəsən?
—Müsəlman dinindən.
—Nə dili danışırsan?
—Müsəlman dili.
Halbuki özü türkdür, dini islam dinidir, dili də türk dilidir. Daha burasını düşünən yoxdur ki, müsəlman adında millət yoxdur, müsəlman adında dil yoxdur, müsəlman– yəni islam dinini qəbul etmiş bir adam deməkdir. Din başqa, dil başqa. Din başqa, milliyyət başqa. Dində dil yoxdur, dində milliyyət də yoxdur. Əgər bu gün yaponlar islam dinini qəbul etsələr, onlar ancaq din cəhətincə müsəlman olarlar, amma dil və milliyyətcə yapon qalırlar.

Üzeyir Hacıbəyov

7 şərh

pascal
Allah Üzeyir bəyə rəhmət eləsin.
naninka
Düzgün və məntiqli izah.
Diamonds
Eh,kimdi indi belə düşünən...Kim ağzına nə gəldi danışır.
Çox sağ ol.
Deha
İndiyə qədər belə fikirləşməmişdim...təşəkkürlər
Ferbara
Çox adam dinlə milləti qarışıq salır. Məsələn, düşünürlər ki, türk ailəsinə mənsub olan bütün millətlər müsaəlmandı, amma elə türklər var ki, onlar xristiandı. Məsələn, bolqarlar.
istorik_c
Ferbara bolqarlar mənim bildiyimə görə slavyanmənşəli xalqdır.Amma onun formalaşmasında türk tayfaları da iştirak ediblər