Рейтинг
+32.21

Adını sən qoy!

8 üzv, 4 topik

Orientalistlərin məqsədi

“Atalarımız bizә geniş ölkәlәrlә birlikdә azadlıq vә istiqlalı әmanәt ediblәr. Bizim vәzifәmiz onları qorumaqdır vә adi bir ömür üçün onları fәda edә bilmәrik. Döyüşçülәrin taleyi ölümdür, bunu hamı bilir. Biz ölsәk dә qәhrәmanlığımızın şanı yaşayacaq, uşaqlarımız vә nәvәlәrimiz digәr xalqları öz hökmranlıqları altına alaraq onların bәyi olacaqlar. Çiçi Xaqan İ.Ö.41-ci il”

Davamı →

Yaltaq kişilərin sayı durmadan artır

Kənar adam cəmiyyətimizi – televiziyanı, qəzet-jurnalı, toy-yas məclislərini, müşavirə-iclası, konfrans-seminarı, bir sözlə, rəsmi və qeyri-rəsmi tədbirləri müşahidə eləsə, “Bunlarda fitri tərif demək istedadı var” deyər.
Bu gün cəmiyyətimizə hakim bir insan duyğusu… yaltaqlıqdır. Elə bil bu duyğuyla nəfəs alırıq, yatıb-dururuq, beynimiz yalnız bunun yeni növlərini axtarmaqla məşğuldur. Orijinal bir yaltaqlıq forması tapanda uşaq kimi sevinirik. Sanki həyatda uğur qazanmağımız bu hala, ovqata köklənə bilməyimizə bağlıdır.

Davamı →

Qız anası olmağın çətinlikləri

Heç bir zaman «bir qızım olsun» deyə arzulamadım. İstəmədim, bir qızım olsun, saçlarını öpüb oxşayım, qoxusunu içimə çəkim. Dəcəlliklərinə göz yumum, bağrıma basım. Qarşıma çay gətirsin, həvəslə yemək bilşirməyi öyrənsin, düşüncələrini mənimlə paylaşsın, ağlayanda göz yaşımı silsin, dostum olsun, sirdaşım olsun.
Heç bir zaman «bir qızım olsun» ndeyə arzulamadım. Sevmədim qız uşaqlarını. Sevmədim çünki…

Davamı →