Kişi və qadın geyimələrindəki sağ-sol fərqinin səbəbi

Bildiyimiz kimi, kişi geyimləri soldan sağa, qadın geyimləri isə həmişə əksinə bağlanır.
Bunu səbəbi isə qədim dövrlərə gedir. Əvvəllər varlı xanımları onların qulluqçuları geyindirirdilər. Sağ əl ilə işləyən qulluqçular üçün isə sol tərəfdə yerləşən düymələri bağlamaq daha rahat idi.
Kişilər isə çox vaxt özləri geyindikləri üçün onlara sağ tərəfdə yerləşən düymələri bağlamaq daha asan gəlirdi. Bunun nəticəsidir ki, indi də düymələrin bu cür yerləşdirilməsi adət halını alıb.

0 şərh