Dinamit ağacı


Amerikanın tropik meşələrində barı “partlayan” ağac yetişir. Şimali və Cənubi Amerikanın tropik meşələrində yerləşən ağac partlayan xura adını alıb. Onun bu adı heç də təsadüfi deyil. Məsələ burasındadı ki, bu ağacın məhsulu partalaya bilir.

Bu boranıkimilər yetişdikdən sonra onlar öz toxumlarını 100 metrəyə qədər ataraq seqmentlərə ayrılırlar. Belə atışın sürəti 70 metr/saniyə-yə qədər çata bilər. Partlayışın səsi isə əsl dinamit partlayışının səsini xatırlatdığından çox zaman bu ağaca dinamit ağacı da deyirlər. Bu gün bu ağaca vəhşi təbiətdən başqa bağlarda da rast gəlmək mümkündü. Maraqlıdır ki, burada yaşayan hindu tayfaları öz oxlarının uclarını həmin xuranın zəhərli maddəsi ilə sürtürlər.

0 şərh