Saat sirləri

Saatsazların gizli missiyası
Niyə görə saatların reklamında həmişə saat 10:10 göstərir?

Məşhur Ceyms Bond filminin qəhrəmanının reklam etdiyi OMEGA ssatında da:

Bu da Citizen saatı:

Bu adət qadınların da reklamında özünü göstərir:

Bir çox insanlar inanır ki,saat 10:10 gizli bir tarix üçün siqnaldır.
Maraqlıdır ki,saat 10:10 vaxtında saat və dəqiqə ərqəbləri arasında bucaq 115 dərəcə olur. Məşhur Den Braun deyir ki,115 dərəcədə  antifriz qaynayır.Anti-friz sözü isə anti-fris sözünə oxşardır.Anti-fris isə antifaşist deməkdir.İkinci dünya müharibəsində Hitler Almaniyasına qarşı vuruşan partizanlar arasında saatsazlar vardı.Guya məhz bu saatsazlara görə belə bir adət yaranıb.
Bəzi adamlar deyirlər ki saatlar zavoddan konveyerdə çıxanda belə olur.Amma bunun da səbəbini dəqiq bilən yoxdur.Niyə 18 :10 yox,məhz 10:10 olur?
Bunun cavabını bilən varmı?

0 şərh