Рейтинг
+71.59

Bilirsinizmi?

92 üzv, 482 topik

Qəpiyi nə üçün suya atırlar?

Dünyada olan bəzi müasir adətlər qədim astroloji mənşəlidir.
Fəvvarəyə, çaya, dənizə qəpik atmaq adəti qəlbində bir arzu tutmaq və ya bu yerlərə bir də qayıtmaq məqsədi ilə edilir.
Yuxarıda qeyd edilən adətin kökü eramızdan 4.000 min il əvvələ, Buğa və Qoç astronomik dövrunə gedib çıxır. Həmin dövrlərdə insanlar guya, öz Tanrıları ilə “birbaşa”, yəni – qurbanvermə vasitəsilə əlaqə saxlayırmışlar. Tanrılar dedikdə, o zamanlar kainatda dövr edən planetləri nəzərdə tuturdular. İnsanlar qurban verməklə onların həyatında əziyyət və problemlər yaradan planetləri rəhmə gətirirmişlər.

Davamı →

Şenonso

Şenonso adlı böyük bir ərazinin ilk öncə sahibi De Mark adlı şəxs olmuşdur. Sonra o, bu ərazini maddi çətinliklərlə üzləşməsi nəticəsində hissə-hissə satmaq qərarına gəlmişdir.
Tomas Boye adlı şəxs bu ərazini almış və onun yeni sahibi olmuşdur. Tomas bu ərazidə tikilmiş qəsri yeni üslubda tikdirmək qərarına gəlir və köhnə qəsri uçuraraq onun yerində yeni, gözəl Renassans stilində bir qəsr tikdirir. Qəsrin ətrafında isə çöx gözəl ağac və gül- çiçək bağları saldırır.

Davamı →