Qadın və beyin

(İştirak edən simalar: Qadın, beyin)

Qadın: Ay Allah, o gedir, gedir, məni tərk edir! (Ağlayır)
Beyin: Daha pozitiv (ol), daha pozitiv...
Qadın: Nə pozitivi? Əşyalarını toplayır, əclaf...
Beyin: Ağlama, gülümsə… Müəmmalı şəkildə gülümsə… Dəyirman kimi əllərini yellətmə!
Qadın: Əclaf, çamadanını yığır… Alicənab kişi, gedərkən corablarını və alt paltarını götürür, bu əclaf isə maykalarını da yığır… (Ağlayır)
Beyin: Gülümsə!
Qadın: Bəlkə onun boynuna atılım?
Qadın: Bəlkə ayaqlarına yıxılım?
Beyin: Səfeh!
Qadın: Bəlkə onu ondan?
Beyin: Nə «Ondan»?
Qadın: De… Tava ilə başından astaca?
Beyin: ?
Qadın: Sonra ona, yazığa, bulyon yedizdirim… Beləcə iki ay uzatmaq olar… Bəlkə, öyrəşər, getməz...
Beyin: Hər halda cinayət… Bəlkə qüvvəni düzgün hesablamasan?
Qadın: O zaman yaxşıca əlimi qaldıraram və beləcə çəkərəm!
Beyin: Mən o mənada demirəm… Güclü qadınsan… üstəlik öldürərsən, bu isə maddədir!
Qadın: Yaxşı, əgər belə ağıllısansa de görüm, mən nə edim?
Beyin: Gülümsə!!! Daha pozitiv, daha pozitiv...
Qadın: Di, bunun nəyində pozitivlik tapmaq olar axı? Mən tənha qalacaaaaam! (Ağlayır)
Beyin: Gülümsə! Birincisi, tənha yox, azad (müstəqil) qadın...
Qadın: Cəhənnəm olsun, belə azadlıq lazımdır mənə?
Beyin: Gülümsə! Azadlıq — mükəmməldir: Yalnız özünlə məşğul olacaqsan!
Qadın: Niyə? (Burnunu çəkir)
Beyin: Ona görə! Braziliya dilini öyrənəcəksən — sən tərcümə olunmadan seriallara baxmağı hər zaman arzulamısan. Zərb alətləri dərnəyinə yazılarsan — sənin qüvvəndədir!
Qadın: Buna zamanım nəsə olmayıb...
Beyin: Amerika tilovu almaq, gəbərmiş avtomobilin daimi təmiri olmadan maliyyə işləriylə özün məşğul olacaqsan!
Qadın: Şuba və bosonojka alaram… di, həminki… bantla olan… (Gözlərinin yaşını silir)
Beyin: Hüquq şöbəsindəki oğlanla şam yeməyinə gedərsən — O sənə elə baxırdı ki.
Qadın: (Gülümsənir) Hə, «MakDonalds»a gedərik, o, yeri gəlmişkən, bunu mənə təklif etmişdi. Şubanı geyinərəm, bantlı bosonojkaları… (Müəmmalı gülümsənir) 
Beyin: Di heç kəs üçün (yemək) bişirməmək, (paltar) yumamaq...
Qadın: Yalnız manikür-pedikür-maskalar-massajlar! (Sevincindən gülümsənir) Moskvanın dairəvi yollarını ekskursiya etməyə gedərəm… (Arzu edərək)
Beyin: Bax belə, sən isə pozitivliyi görmürdün...
Qadın: Ay, dirilərəm! (Qalibiyyətlə gülümsənir) Ayyyyyyyyy!!!!
Beyin: Nə?
Qadın: O dizləri üstündə durub çamadanla, dizlərimi öpür!
Beyin: Kimin?
Qadın: Di, çamadanı ki, yox! Deyir, heç vaxt mənim kimi birisini tapa bilməyəcək… Üzr istəyir… Qalmaq istəyir...
Beyin: Ay!
Qadın: Bəs müstəqil qadın necə olacaq? (Ağlayır) Bəs zərb alətləri dərnəyi? Şuba, həmin bosanojkalar? (Hönkür-hönkür ağlayır) Bəs hüquq şöbəsindən olan Vasya?
Beyin: Daha pozitiv, daha pozitiv...

Tərcümə və tərtib: Fərid Abdullah.
Источник: «Сказки от Солистки»

1 şərh

Ferbara
Əziyyət çəkmisiniz. Amma bu məqalə burda var artıq. Məqalə yerləşdirməmişdən əvvəl saytda axtarış edin.