Data Sufficiency Questions 700+

  • GMAT
GMAT imtahanınnın riyaziyyat hissəsinə aid nisbətən çətin sayılan suallar toplusu 

1. If 2 different representatives are to be selected at random from a group of 10 employees

and if p is the probability that both representatives selected will be women, is p > 1/2

(1) More than 1/2 of the 10 employees are women.
(2) The probability that both representatives selected will be men is less than 1/10

2. If vertices of a triangle have coordinates (-1,0), (4,0), and (0,A), is the area of the triangle greater than 15?
(1) A < 3
(2) The triangle is right
 
3.  Is the perimeter of triangle ABC greater than 20?
(1) BC-AC=10.
(2) The area of the triangle is 20.

4. If x is not equal to 0, is |x| less than 1?
(1) x/|x|< x
(2) |x| > x 

5. Are x and y both positive?
(1) 2x-2y=1
(2) x/y>1
 
6.  If 20 Swiss Francs is enough to buy 9 notebooks and 3 pencils, is 40 Swiss Francs enough to buy 12 notebooks and 12 pencils?
(1) 20 Swiss Francs is enough to buy 7 notebooks and 5 pencils.
(2) 20 Swiss Francs is enough to buy 4 notebooks and 8 pencils.

7. Ten years ago, scientists predicted that the animal z would become extinct in t years. What is t? 
(1) Animal z became extinct 4 years ago. 
(2) If the scientists had extended their extinction prediction for animal z by 3 years, their prediction would have been incorrect by 2 years. 

8. If x and y are non-zero integers and |x| + |y| = 32, what is xy? 
(1) -4x — 12y = 0 
(2) |x| — |y| = 16

9. If k is an integer greater than 1, is k equal to 2^r for some positive integer r? 
(1) k is divisible by 2^6 
(2) k is not divisible by any odd integer greater than 1 

10. What is the value of integer x?
(1) 4 < (x-1)*(x-1) < 16
(2) 4 < (x+1)*(x-1) < 16 
 
 

2 şərh

Ferbara
Dərs oxuyanların da burdan xəbəri yoxdu. Yoxsa hamısını həll eliyərdilər. :)
azadmamedov90
Bizim uşaqlar üçün olan kurikulum dərsi bundan bir az asandır)) ALES suallarına baxanda anlayıram niyə bu qədər qəribə sualalr var. Riyaziyyat, məntiq və bir az da ingiliscə bilə bilə cəmi 3 suala cavab verə bildim)) əgər varsa, cavablarını izahlı olaraq yerləşdirə bilərsiz?