Atalar sözləri ilə həyata baxış III (ağlamaq haqda)

“Ağlamayan uşağa süd verməzlər”.

“Dağlar dağımdır mǝnim, qǝm ovlağımdır mǝnim, dindirmǝyin ağlaram yaman çağımdır mǝnim”.

 “İnsanı dǝrd  ağladar”. “Dǝrd bir deyil, iki deyil”. “Hansı dǝrdimi deyim, ağlayım?”.  “Özü yıxılan ağlamaz”.

“Ağlayanda elə ağla əzizi ölmüş kimi”. “Ağlayanda imam üçün də ağla, yezid üçün də”. “Dostunu ağladıb, düşmǝnini güldürmǝ”.

“Ağlamaqla günah bağışlanmaz”. “Ağlamaq fayda verməz”. “Keçdi gül, uçdu bülbül, istǝr ağla, istǝr gül”.

“Kişi ağlamaz” 

 

Vüqar Haqverdiyev

[email protected]

0 şərh