Atalar sözləri ilə həyata baxış V (qaçmaq barədə)


“Verirlər – al, döyürlər – qaç”.  “Biri qaçar, biri qovar”. “Qaçmaq da hünərdir, qovmaq da”. “Qaçan da Allahı çağırır, qovan da”. “Düşmən çox olanda qaçmaq da mərdlikdəndir”.
“Yersiz gǝldi, yerli qaç”. “Asta qaçan namərddi”.

“Yazıdan qaçmaq olmaz”, “Yazılan pozulmaz”. “Bəladan qaçan bəlaya düşər”. “Mən qaçıram bəladan, bəla çıxır qabaqdan”. “Fələk güclü – mən gücsüz”. “Özü yazır, özü oxuyur”. “Dovşana deyir, qaç, tazıya deyir, tut”. “Köpǝyin iyǝ düşǝni tuladan bǝrk qaçar”.

“Boyunduruqdan qaçan öküzü kǝsǝrlǝr”.

Vüqar Haqverdiyev

[email protected]

 

0 şərh