ALLAHIN Ən Sevdiyi Əməl

Sevgili Peygenberimiz buyurub: ALLAHIN birinci sevdiyi iş; vatı gəlir gəlməz qılınan namazdır.  İkincisi, ana və atanın əmirlərinə itayət ilə onlara qarşı yaxşılıq etmək. Üçüncüsü de ALLAHIN rızası üçün və bir qarşılıq gözləmədən hərbə getmək.  

1 şərh

Ramil
Belə kiçik həcmli nəşrləri mikrotopikdə yerləşdirsəniz əla olar.