Güzgü necə icad olub?

Günümüzdən 4 min il əvvəl, Orta şərq və İtalyanın şimal seqmentlərində, yanardağ lavalarının parlaq artıqlarının cilalanılmasıyla, görünüşü əks etdirən ilk aynalar edildi. Gümüşləmə üsuluyla ayna əldə etmə texnikas(n)ı isə, 14. əsrdə Venedikdə inkişaf etdirildi. Venedikliler, bir şüşə təbəqəsinin arxa səthinə civə sürərək, ayna etməyi bacardılar və o tarixdən sonra bu şüşə parçası, xüsusilə qadınların əllərindən düşməz oldu. . 
Əsldikləri otağının içində olan hər şeyi əks etdirən xaricbükey aynalar, ilk dəfə 14. əsrdə Almaniyanın Nürnberg şəhərində edildi. Şüşə ustaları, üfləmə üsuluyla şüşə kürələr meydana gətirdikdən sonra, bunları ortadan ikiyə bölürlər, sonra da iç qisimlərini incə bir civə təbəqəsiylə örtərək dışbükey aynanı əldə edirdilər. İndiki vaxtda ayna etmək üçün istifadə edilən üsulun təməlləri isə, 1835-ci ildə, Alman kimyagəri Justus von Liebig tərəfindən atıldı. Gümüşnitrat, xüsusi bir üsulla şüşəyə tatbikedildiğinde, içindəki gümüş şüşəyə yapışır və beləcə son dərəcə dəqiq görünüş verən bir ayna əldə edilirdi. Gümüşnitratı şüşəyə suvanarkən təhlil etmək üçün, ümumiyyətlə şəkər ya da Rochelle duzu istifadə edilirdi.

0 şərh