Quranda kimya möcüzəsi

  • Quran
Qurani Kərimdə olan element adlı "Hədid (Dəmir)" surəsində, Radon, Kalium, Zirkonyum və Titanyum kimi digər elementlərə də atom nömrələriylə və ağırlıqlarıyla birlikdə işarə edilməkdədir. Halbuki o illərdə elementlər və atom nömrələri hələ kəşf edilməmişdi. Elə buna görə Quran çox böyük bir möcüzə daha göstərməkdədir......


Rn (Radon)

Elementi (Hədid: Dəmir) adlı surədə "R" və "N" hərfləri ilk dəfə burada yan-yana gəlir. Ayənin başlanğıcından bura qədər 86 hərf keçməkdədir. Eyni şəkildə "Radon" elementinin atom nömrəsi də 86dır.

Zr (Zirconium)

»» Element (Hədid: Dəmir) adlı surədə "Z" və "R" hərfləri ilk dəfə burada yan-yana gəlir. Ayənin başından bura qədər 40 hərf keçməkdədir. Eyni şəkildə "Zr" elementinin atom nömrəsi də 40dır.

ta (Tantalum)

»» Element (Hədid: Dəmir)adlı surədə "T" və "A" hərfləri bitişik olaraq ilk dəfə burada yan-yana gəlir. Ayənin başından bura qədər 73 hərf keçməkdədir. Eyni şəkildə "Ta" elementinin atom nömrəsi də 73dür.

Yb (Yterbium)

»» Element (Hədid: Dəmir) adlı surədə "Y" və "B" hərfləri ilk dəfə burada yan-yana gəlir. Ayənin başlanğıcından bura qədər 70 hərf keçməkdədir. Eyni şəkildə "Yb" elementinin atom nömrəsi də 70'tir.Ayrıca Yb hərflərinin tərsi olan By adında hər hansı bir element yoxdur.

F (Fluorine)

»» Element (Hədid: Dəmir) adlı surədə "F" hərfi ilk dəfə burada keçir. Ayənin başından bura qədər 9 hərf keçməkdədir. Eyni şəkildə "F" elementinin atom nömrəsi də 9dur.

Ayrıca F hərfindən dərhal əvvəlki hərf yəni 8.harf Əlif hərfidir. Atom nömrəsi 8 olan 8.sıradaki element "O" Ərəbcədə Əlif hərfiylə göstərilməkdədir. Qısacası burada F elementiylə birlikdə o(Oksijen) elementinə də işarə edildiyini düşünürük.

0 şərh