Рейтинг
+5.34

Tətbiqi Kulturologiya

8 üzv, 2 topik

Tətbiqi Kulturologiya Elmin Mahiyyəti

Dövrünün insan amilinin, həmin dövrun  cəmiyyətinə uyğun olaraq tərbiyə olunması tətbiqi kulturologiya elminin əsas aparıcı vəzifələrindən biridir.
Tətbiqi kulturologiya elmin digər istiqamətləri ilə yanaşı, tərbiyəvi istiqaməti dövrun tələblərinə uyğun olaraq dəyişilmişdir.Tətbiqi kulturologiyanın fəaliyyət istiqamətləri dövrun cəmiyyətinə uyğun yenidən qurulmuş və dəyişikliklərə məruz qalmışdır.    Müasir Tətbiqi kulturologiya ən çox məşğul olduğu aktual problemlər siyahısına aşağıdakıları daxil etmək olar.
Ardı →

Nəzəriyyə ilə Praktikanın vəhdəti

İlk öncə Nəzəriyyənin mahiyyəti haqqında açıqlama verək.Nəzəriyyə-insan tərəfindən yaradılan( yazılan,söylənilən) və praktikaya ( ictimai həyata) tətbiq edilməsi vacib olan fərziyyələrdir.Bütün elmlərdə-(ictimai-humanitar, texniki, fəlsəfi həttda dində də nəzəriyyə çox gözəl şərh edilir.Nəzəriyyə təcrübə üçündur.Nəzəriyyə olmasa təbii ki, praktika da olmaz, praktika ilə nəzəriyyə arasında qarşılıqlı əlaqə vardır.
Ardı →