Məntiqi məsələ

      10-da yuxarı saymağı bacarmayan qoca bir qadın, satmaq üçün yığdığı yumurtaları vedrəyə yığır. Yumurtaları 3-3 yığdıqda 1 ədəd yumurta artıq qalır, 5-5 yığdıqda yenə 1 ədəd yumurta artıq qalır və eyni zamanda 7-7 yığdıqda da 1 ədəd yumurta artıq qalır.

      Yumurtaların cəmi sayı neçədir?

4 şərh

velili_hemide
1-ci sözün nə üçün yazıldığını başa düşmürəm,  106?
Ramil
Düzdür. Hesablama qaydasını da yazsanız əla olar.
velili_hemide
ƏKOB+1=105+1=106
Ramil
ok təşəkkür edirəm