Hind qadınlarının xalı nə məna verir?

Subay hindli qadınlarda qara, evlilərdə qırmızı olaraq gördüyümüz bu nöqtələrə «Bindi » deyilir.

Hind inanclarına görə, alının orta qisimi, ruhun insan bədənindəki yeri, ya da 3-cü gözün olduğu yer olaraq qəbul edilir. Meditasiya halında həyat yaşayan hindlilər, alınlarının ortasında olan «Bindi»'nin açılmasını ümid edirlər. Yəni bir mənada şüuraltı inanclarına görə, bir bütün olacaqlar. Bu bir mənada ruhi səfərin də simvoludur.

Bindi, bindu sözündən törəmiş, Sanskritcedə nöqtə mənasını verən bir sözdür. Ümumiyyətlə qırmızı və narıncı rənglər istifadə edilməkdədir. Hindli qadınların alınlarına yapışdırdıqları «Bindi» adı verilən nöqtələrin eyni zamanda mənfi düşüncələrdən qoruma xüsusiyyəti olduğuna da inanılır. Subayların qara, evli qadınların qırmızı rəngdə qoyduğu «bindi»lər, indiki vaxtda aksesuar olaraq istifadə edildiyi üçün fərqli rəng və fiqurlarda da hazırlanır.

Oral Mədənçi

0 şərh