Daosizm paradoksu

İnsanlar bəzi şeyləri gözəl görəndə digər şeylər eybəcər olurlar.

İnsanlar bəzi şeyləri yaxşı görəndə digər şeylər pis olurlar.

Mövcudluq və yoxluq bir birini doğurur.

Çətinlik və asanlıq bir-birini dəstəkləyir.

Uzun və qısa bir-birini təyin edir.

Səs və ton ahəngdə birləşir.

Əvvəl və sona bir birini təqib edir.

Bu səbəbdən də müdrik heç nə eləmədən iş görür, heç nə demədən öyrədir.

Boşdur, lakin tükənməzdir.

Nə qədər azalırsa, o qədər çoxalır.

Çox danışdıqca az anlayırsan.

İdarə edəndə nəzarət edənə çevrilmə.

Qabı kənarlarına qədər doldur və onu dağıdcaqsan.

Bıçağı daim itilə və o çox çəkməyəcək.

Yeni doğulmuş körpə ola bilərsən mi? – daxilindəki güzgüyə daim nəzarət.

Həyat vermək və bəsləmək, lakin sahiblənməmək.

Rəhbərlik etmək, lakin ağaya çevrilməmək.

Daxilindəki boşluq gildən qabı yararlı edir.

Uğur uğursuzluq qədər təhlükəlidir.

Ümid qorxu qədər puçdur.

Biz özümüzü özümüz kimi görmürüksə, qorxu hardan yaransın?

Qorxu yaranmayacaqsa, ümidə də ehtiyyac olmayacaq.

İnsanlara etibar etmirsənsə, onları etibarsız edirsən.

Hazırladı: Aliyə Nuruyeva

0 şərh