Рейтинг
+117.67

Hikmət dənizi və aforizmlər

111 üzv, 326 topik

Sərxoşluq haqqında

Spirtli içki bəşər nəslinin gələcəyinin ən qəddar düşmənidir.   (Ogüst Forel:İsveçrə həkim-nevropotoloqu)
İçkinin başlanğıcı günah,ortası sərxoşluq,sonu isə fəlakətdir.   (Əfzələddin Xaqani:Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri)
Spirtli içki elə bir bəladır ki,insanı mədəniyyətdən vəhşiliyə sürükləyir.   (Naməlum)
Adamlar vəbadan qorxurlar,lakin sərxoşluq ondan da qorxuludur.   (Onore de Balzak)
Spirtli içki qida deyil,insanın düşüncə və ruhunu dəyişdirən bir təsirdir.   (Mattias Klaudius:Alman şairi)
Ardı →

SIRR haqqında

Ürəklərinizdəkini gizlətsəniz də,aşkara çıxarsanız da,Allah onu bilir,çünki O,göylərdə və yerdə olanların hamısını biləndir.Allah hər şeyə qadirdir.   (Qurani Kərim)
Sirr saxlamaq iradə imtahanıdır.Bu imtahandan keçməyən həyatda heç bir imtahandan keçə bilməz.   (Hz.Əli ə.s.)
Qadınların saxlaya bildikləri yeganə sirr bilmədikləri sirdir.   (Litsi Anney Seneka:Qədim Roma filosofu)
Ardı →

Tamah haqqında

İki tamahkar vardır ki,doymaq nə olduöunu bilməz;bunlardan biri biliklərə yiyələnmək istəyənlərdir,biri isə dünyanı fəth etmək niyyətinə düşənlərdir.   (Hz.Muhəmməd s.a.v.)
Tamahkarlıq əbədi köləlikdir.   (Hz.Əli ə.s.)
Qızıl zəncirləri ən ağır zəncirlərdir.   (Onore de Balzak)
Ardı →

Qadın haqqında

  • Qadın- həyatın bütün mərhələlərində kişinin xilaskarıdır.   (Vissarion Qriqoryeviç Belinski:Rus tənqidçisi və filosofu)
  • Qadın elə bir mələkdir ki,bizi uşaq ikən qoruyur,gənc ikən xoşbəxtliyimiz üçün çalışır,qocalanda isə təsəlli verir.   (Avreli Avqustin:Qədim Roma filosofu)
  • Qadının həyatı sevgi,duyğu,dözüm və fədakarlıqdan yoğrulub.   (Onore de Balzak:Fransız yazıçısı)
  • Qadınsız ev məzar kimidir.   (Onore de Balzak)

Ardı →

Maraqlıdır,deyilmi?

İnsan əgər 10 manatı sədəqə verəcək olsa bu miqdarı çox bilər amma 10 manat ilə mağazadan birşey götürməyə getsə götürəcək birşey tapa bilməz..
İnsan 10 dəqiqə zikr edəcək olsa bu zamanı cox bilər amma bir film və ya futbol olsa bir dəqiqə zaman onun ucun dərhal gecikməz..

Bir futbol oyununun uzamasi insanın xoşuna gedər amma Cümə namazında xütbənin bir neçə dəqiqə uzamasi hec də xoşuna getməz...
İnsan eşitdiyi dedi-qoduya dərhal inanar və qəbul edər amma qəti doğru qəbir əzabını inad edərək dərhal qəbul etməz.
Ardı →

Ailə haqqında

— Evlənməkdən qorxmayın. Yaxşı arvada rast gəlsəniz,xoşbəxtliyə çatarsınız,pis arvada rast gəlsəniz filosof olarsınız (Sokrat:Qədim Yunan filosofu)
— Sizin üçün onlarla ünsiyyət edəsiniz deyə öz cinsinizdən zövcələr xəlq etməsi, aranızda (dostluq) sevgi və mərhəmət yaratması da Onun qüdrət əlamətlərindəndir (Qurani-Kərim)
— Ailə insanlıq tarixinin ilk müəssisəsidir.Nəsillər oradan boy atır,orada böyüyür. Xalqlar da gücünü, bütövlüyünü ailələrə bağlayır («Füyuzat» jurnalından)
— Öz subaylarınızı evləndirin.Bu əməllə Allah-təala onların əxlaqını gözəlləşdirər, ruzilərini artırar və mərdliklərini çoxaldar  (Hz.Muhəmməd s.a.v.)
— Nikah zaman keçdikcə möhkəmlənə bilən yeganə əlaqə formasıdır (Emil Alen:Fransız tənqidçisi)

Ardı →

Axmaqlıq haqqında

— Ən axmaq insan özünü hamıdan ağıllı biləndir (Hz.Əli ə.s.)
— Axmaq həmişə öndə dayanır ki,hamı onu görə bilsin,ağıllı isə həmişə arxada dayanır ki,hamını görə bilsin (Silva Karmen:Alman yazıçısı)
— Hətta dahiliyin də sərhədləri var,axmaqlıq isə heç bir sərhəd tanımır (Aleksandr Düma:Fransız yazıçısı)
— Axmaq yüksək vəzifədə olanda hamı onunla dahi kimi rəftar edir (Klod Adrian Helvetsi:Fransız filosofu)
Ardı →

Ağıl haqqında

— Həqiqətən, göylərin və yerin yaradılmasında, gecə ilə gündüzün bir-birini əvəz etməsində (bir-birinin ardınca gəlib-getməsində) ağıl sahibləri üçün(Allahın varlığını, qüdrətini, kamalını və əzəmətini sübut edən açıq) dəlillər vardır (Qurani Kərim)
— Ağıl alıb-satmaq mümkün olsaydı, yəqin,hamı alıcı olmaq istəyərdi (Devid Star Cordan:Amerika pedaqoqu)
— Ağıllı başqa bir ağıllının fikri ilə həmişə razılaşar. Sarsaq isə həm ağıllının, həm də sarsağın fikri ilə razılaşmaz (Aristotel:Qədim Yunan filosofu)
Ardı →

Zaman haqqında

Vaxt öldürmək ən bahalı əyləncədir.   (Onore de Balzak:Fransız yazıçısı)
Dünənlə bu gün arasında savaş olarsa,sabahı itirərik.   (Uinston Çörçill:İngiltərə dövlət,siyasi və xərbi xadimi)
Zaman bir daha gəlməmək şərti ilə gedir.   (Lao Tszi:Çin mütəfəkkiri)
Boş zaman yoxdur,boş keçən zaman var.   (Naməlum)
Zaman səssiz bir mişardır.   (İmmanuil Kant:Alman filosofu)
Ardı →

Zənginlik haqqında

Varlı olmaq istəyirsənsə,öz əmlakını artırmağa çalışma,acgözlüyünü azaltmağa cəhd elə.   (Epikür:Qədim Yunan filosofu)
(EY RƏSULUM!) De:«Rəbbim istədiyinin ruzisini artırar və (istədiyininkini də)azaldar.Lakin insanların əksəriyyəti (bunu)bilməz!».   (Qurani Kərim)
Zənginlik gəlib-keçən bulud kimidir.   (Əbdürrəhman Cami:Fars şairi və mütəfəkkiri)
Sərvətin qərq etdiyi insanların sayı xilas etdiyi insanların sayından əlbəttə ki,çoxdur.   (Frensis Bekon:İngilis alimi)
Madam ki,bu zənginliklər sənindir,nə üçün o biri dünyaya aparmırsan?   (Bencamin Franklin:Amerika ictimai-siyasi xadimi)
Zənginlik fani dünya köləliyindən azad olmaqdır.   (Həsən Bəsri:İslam alimi və mütəfəkkiri)
Ardı →