Рейтинг
+117.67

Hikmət dənizi və aforizmlər

108 üzv, 369 topik

Ümid haqqında

Ümid insan ruhunu qanadlandırıb  həqiqət  aləminə aparan nur nişanəsidir.O bu yolçuluğa çıxarkən həm qəlbi,həm əqli,həm dəduyğuları saflaşdırır.O uzağı yaxın edən dəyər,yaxını mətinləşdirən iksir və insan şəxsiyyətini zirvələrə yüksəldən həqiqətdir.   («Füyuzat»jurnalından)
Ümidsizlik ölümə gedən yolun başlanğıcıdır.   (Napoleon Bonapart:Fransız imperatoru)
Ardı →

Uşaq haqqında

Övladlarınız arasında oğlanla qıza fərq qoymayın;fərq qoymaq lazım gəlsəydi,mən qızları üstün tutardım (Hz.Muhəmməd s.ə.v.)
Namaz qılarkən onu uzatmaq istəyirəm;lakin kiçik bir uşağın ağlamasını eşidəndə namazımı uzatmıram,çünki onun ağlar səsini eşidən ananın nə hala düşdüyünü yaxşı bilirəm (Hz.Muhəmməd s.ə.v.)
Övladlarınızı dövrünüz üçün deyil,onların dövrü üçün yetişdirin (Hz.Əli ə.s.)
Ardı →

Vicdan haqqında

İçimizdəki ən böyük hakimin adı vicdandır.   (Naməlum)
Vicdan əzabı itirilmiş ləyaqətin əks-sədasıdır.   (Eduard Corc Bulver-Litton:İngilis yazıçısı və siyasi xadimi)
Vicdan məhkəməsi ən ali məhkəmədir.   (Viktor Mari Hüqo:Fransız yazıçısı)İradənə hakim ol,lakin vicdanına əsir ol!   (Aristotel:Qədim Yunan filosofu)
İnsanlar qəribədir!Pis bir iş görmək istədikdə əvvəlcə mütləq vicdanlarını susduracaq bir səbəb tapırlar.   (Xalid Ziya Uşaqlıgil:Türk ədibi və yazıçısı)
Ardı →

Sərxoşluq haqqında

Spirtli içki bəşər nəslinin gələcəyinin ən qəddar düşmənidir.   (Ogüst Forel:İsveçrə həkim-nevropotoloqu)
İçkinin başlanğıcı günah,ortası sərxoşluq,sonu isə fəlakətdir.   (Əfzələddin Xaqani:Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri)
Spirtli içki elə bir bəladır ki,insanı mədəniyyətdən vəhşiliyə sürükləyir.   (Naməlum)
Adamlar vəbadan qorxurlar,lakin sərxoşluq ondan da qorxuludur.   (Onore de Balzak)
Spirtli içki qida deyil,insanın düşüncə və ruhunu dəyişdirən bir təsirdir.   (Mattias Klaudius:Alman şairi)
Ardı →

SIRR haqqında

Ürəklərinizdəkini gizlətsəniz də,aşkara çıxarsanız da,Allah onu bilir,çünki O,göylərdə və yerdə olanların hamısını biləndir.Allah hər şeyə qadirdir.   (Qurani Kərim)
Sirr saxlamaq iradə imtahanıdır.Bu imtahandan keçməyən həyatda heç bir imtahandan keçə bilməz.   (Hz.Əli ə.s.)
Qadınların saxlaya bildikləri yeganə sirr bilmədikləri sirdir.   (Litsi Anney Seneka:Qədim Roma filosofu)
Ardı →

Tamah haqqında

İki tamahkar vardır ki,doymaq nə olduöunu bilməz;bunlardan biri biliklərə yiyələnmək istəyənlərdir,biri isə dünyanı fəth etmək niyyətinə düşənlərdir.   (Hz.Muhəmməd s.a.v.)
Tamahkarlıq əbədi köləlikdir.   (Hz.Əli ə.s.)
Qızıl zəncirləri ən ağır zəncirlərdir.   (Onore de Balzak)
Ardı →

Qadın haqqında

  • Qadın- həyatın bütün mərhələlərində kişinin xilaskarıdır.   (Vissarion Qriqoryeviç Belinski:Rus tənqidçisi və filosofu)
  • Qadın elə bir mələkdir ki,bizi uşaq ikən qoruyur,gənc ikən xoşbəxtliyimiz üçün çalışır,qocalanda isə təsəlli verir.   (Avreli Avqustin:Qədim Roma filosofu)
  • Qadının həyatı sevgi,duyğu,dözüm və fədakarlıqdan yoğrulub.   (Onore de Balzak:Fransız yazıçısı)
  • Qadınsız ev məzar kimidir.   (Onore de Balzak)

Ardı →

Maraqlıdır,deyilmi?

İnsan əgər 10 manatı sədəqə verəcək olsa bu miqdarı çox bilər amma 10 manat ilə mağazadan birşey götürməyə getsə götürəcək birşey tapa bilməz..
İnsan 10 dəqiqə zikr edəcək olsa bu zamanı cox bilər amma bir film və ya futbol olsa bir dəqiqə zaman onun ucun dərhal gecikməz..

Bir futbol oyununun uzamasi insanın xoşuna gedər amma Cümə namazında xütbənin bir neçə dəqiqə uzamasi hec də xoşuna getməz...
İnsan eşitdiyi dedi-qoduya dərhal inanar və qəbul edər amma qəti doğru qəbir əzabını inad edərək dərhal qəbul etməz.
Ardı →

Ailə haqqında

— Evlənməkdən qorxmayın. Yaxşı arvada rast gəlsəniz,xoşbəxtliyə çatarsınız,pis arvada rast gəlsəniz filosof olarsınız (Sokrat:Qədim Yunan filosofu)
— Sizin üçün onlarla ünsiyyət edəsiniz deyə öz cinsinizdən zövcələr xəlq etməsi, aranızda (dostluq) sevgi və mərhəmət yaratması da Onun qüdrət əlamətlərindəndir (Qurani-Kərim)
— Ailə insanlıq tarixinin ilk müəssisəsidir.Nəsillər oradan boy atır,orada böyüyür. Xalqlar da gücünü, bütövlüyünü ailələrə bağlayır («Füyuzat» jurnalından)
— Öz subaylarınızı evləndirin.Bu əməllə Allah-təala onların əxlaqını gözəlləşdirər, ruzilərini artırar və mərdliklərini çoxaldar  (Hz.Muhəmməd s.a.v.)
— Nikah zaman keçdikcə möhkəmlənə bilən yeganə əlaqə formasıdır (Emil Alen:Fransız tənqidçisi)

Ardı →

Axmaqlıq haqqında

— Ən axmaq insan özünü hamıdan ağıllı biləndir (Hz.Əli ə.s.)
— Axmaq həmişə öndə dayanır ki,hamı onu görə bilsin,ağıllı isə həmişə arxada dayanır ki,hamını görə bilsin (Silva Karmen:Alman yazıçısı)
— Hətta dahiliyin də sərhədləri var,axmaqlıq isə heç bir sərhəd tanımır (Aleksandr Düma:Fransız yazıçısı)
— Axmaq yüksək vəzifədə olanda hamı onunla dahi kimi rəftar edir (Klod Adrian Helvetsi:Fransız filosofu)
Ardı →