Рейтинг
+117.67

Hikmət dənizi və aforizmlər

108 üzv, 369 topik

Ağıl haqqında

— Həqiqətən, göylərin və yerin yaradılmasında, gecə ilə gündüzün bir-birini əvəz etməsində (bir-birinin ardınca gəlib-getməsində) ağıl sahibləri üçün(Allahın varlığını, qüdrətini, kamalını və əzəmətini sübut edən açıq) dəlillər vardır (Qurani Kərim)
— Ağıl alıb-satmaq mümkün olsaydı, yəqin,hamı alıcı olmaq istəyərdi (Devid Star Cordan:Amerika pedaqoqu)
— Ağıllı başqa bir ağıllının fikri ilə həmişə razılaşar. Sarsaq isə həm ağıllının, həm də sarsağın fikri ilə razılaşmaz (Aristotel:Qədim Yunan filosofu)
Ardı →

Zaman haqqında

Vaxt öldürmək ən bahalı əyləncədir.   (Onore de Balzak:Fransız yazıçısı)
Dünənlə bu gün arasında savaş olarsa,sabahı itirərik.   (Uinston Çörçill:İngiltərə dövlət,siyasi və xərbi xadimi)
Zaman bir daha gəlməmək şərti ilə gedir.   (Lao Tszi:Çin mütəfəkkiri)
Boş zaman yoxdur,boş keçən zaman var.   (Naməlum)
Zaman səssiz bir mişardır.   (İmmanuil Kant:Alman filosofu)
Ardı →

Zənginlik haqqında

Varlı olmaq istəyirsənsə,öz əmlakını artırmağa çalışma,acgözlüyünü azaltmağa cəhd elə.   (Epikür:Qədim Yunan filosofu)
(EY RƏSULUM!) De:«Rəbbim istədiyinin ruzisini artırar və (istədiyininkini də)azaldar.Lakin insanların əksəriyyəti (bunu)bilməz!».   (Qurani Kərim)
Zənginlik gəlib-keçən bulud kimidir.   (Əbdürrəhman Cami:Fars şairi və mütəfəkkiri)
Sərvətin qərq etdiyi insanların sayı xilas etdiyi insanların sayından əlbəttə ki,çoxdur.   (Frensis Bekon:İngilis alimi)
Madam ki,bu zənginliklər sənindir,nə üçün o biri dünyaya aparmırsan?   (Bencamin Franklin:Amerika ictimai-siyasi xadimi)
Zənginlik fani dünya köləliyindən azad olmaqdır.   (Həsən Bəsri:İslam alimi və mütəfəkkiri)
Ardı →

Düşmənçilik haqqında

Səni boğmaq istəyən dərin bilgili Düşmən
Cahil dostdan yaxşıdır ,belə söyləyirəm mən.   (Nizami Gəncəvi:Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri)
Düşmənə bəslədiyin kini körükləmə,yoxsa özün də yanarsan.   (Uilyam Şekspir:İngilis dramaturqu və şairi)
Yalnız heç nəyə yaramayan adamların düşməni olmur.   (Jan Leron Dalamber:Fransız riyaziyyatçısı və filosofu)
Düşmən qazanmaqdan qorxanın dostu da olmaz.   (Peter Hille:Alman yazıçısı)
Ardı →

Dostluq haqqında

— Qardaş dost olmaya bilər,amma dost həmişə qardaş olmalıdır (Bencamin Franklin:Amerika ictimai-siyasi xadimi)
— Dostluğun birinci şərti etibardır (Jan Labrüer:Fransız yazıçısı və filosofu)
— Mənfəət xatirinə qurulan dostluğa «alver» deyilir (Harold Laski:İngilis siyasətşünası)
— Müharibə igidi,qəzəb müdriki,ehtiyac isə dostu sınağa çəkir (Atalar sözü)
— Dostunun sağ ayağı axsayırsa,sən sol ayağınla axsa ki,dostluğunuz daim müvazinətdə olsun (Jül Renar:Fransız yazıçısı)
Ardı →

EŞQ haqqında

Eşq hər şeyin səbəbi,başlanğıcı və sonudur ( Jan Batist Anri Lakorder:Fransız yazıçısı və ictimai-siyasi xadimi)
Şirin xəyallara uymaq,göz yaşları axıtmaq, ah çəkmək eşqin yol yoldaşıdır (Uilyam Şekspir:İngilis dramaturqu və şairi)
Eşqdə susmaq danışmaqdan faydalıdır (Yapon atalar sözü)
Ayrılıq əziyyətini görməyənin,eşq bəlasını çəkməyənin dərdi dərmansızdır (İmadəddin Nəsimi)
Ardı →

Yaddaş haqqında deyilən aforizmlər

Elmin düşməni yaddaş zəifliyidir.(Nəsrədddin Tusi:Azərbaycan alimi və dövlət xadimi)
Nə qədər ki,yaddaş var,ölənlər unudulmayacaq.(İvo Andriç:Serb yazıçısı)
Yaddaş qəribə görüntülər yaratmağı bacarır.O,ruhların məskən saldığı evə bənzəyir və bu evin divarları arasında daim gözəgörünməz addımların əks-sədası eşidilir.Şüşələri sınmış pıncərələrdə ölənlərin qaraltıları görünüb-yox olur,lap yanımızda isə bizim keçmiş günlərimizin kədərli kabusları dolaşır.(Cerom Klapra Cerom:İngilis yazıçısı)
Ardı →

Vətən haqqında


Uğrunda qan tökülən torpağa VƏTƏN deyilir
Özünü vətəndaş zənn edən bir kəs
Vətənin dərdinə yad qala bilməz! (Nikolay Alekseyeviç Nekrasov:Rus şairi)
Həqiqi namuslu insan ailəsini özündən,vətənini ailəsindən,insanlığı isə Vətənindən uca tutmalıdır.(Jan Leron Dalamber:Fransız riyaziyyatçısı)
Öz Vətəninə mənsub olmayan insan bəçəriyyətə də mənsub deyil.(Vissarion Qriqoryeviç Belinski:Rus tənqidçisi və filosofu)
Vətən uğrunda ölüm həyatın davamıdır.(Cambul Cabayev:qazax şairi)
Vətən uğrunda qan,dostunuz uğrunda göz yaşı,ailəniz uğrunda tər tökün.(Atalar sözü)
Vətən borclu deyil,biz borcluyuq Vətənə.(Bəxtiyar Vahabzadə:Azərbaycan xalq şairi)
Vətən uğrunda ölüm qədər dadlı və şərəfli ölüm varmı? (Kvint Flakk Horatsi:Qədim Roma şairi)
Vətənə borcunu ödəmədən ölən insan bədbəxtdir.(Jozef Fletçer:Amerika yazıçısı)
Vətənində ölməyən insan iki dəfə ölər. (İsmayıl Həbib Sevük:Türk siyasətçisi)
Qılıncla alınan Vətən pulla satılmaz.( İkinci Əbdülhəmid:Osmanlı imperatoru)


Davamı →