Рейтинг
+117.67

Hikmət dənizi və aforizmlər

108 üzv, 369 topik

Maraqlı aforizmlər

Tolerantlıq sözü mənim xoşuma gəlmir, lakin mən bundan yaxsı söz tanımıram(Mahatma Qandı)

Eger bir yerdə kiçik insanların kölgəsi böyüyürsə, demək o yerdə Günəş batır.

Haqqı hər zaman müdafiə et, anlayan olmasa belə vicdanına hesab verməkdən xilas olarsan. (Herbert Uels)

Hər bir gözəllikdə pislik axtaranlar korlanmış insanlardır,bu günahdır.Hər bir gözəllikdə onun yüksək mənasını görənlər mədəni insanlardır,əsil insan isə gözəllikdə elə gözəlliyi görməyi bacaranlardır. (Oskar Uayld)

Azadlıq ifrat dərəcəsinə çatdıqda özbaşınalığa çevrilir. (M.QANDİ)
Ardı →

Hazırcavablıq nümunələri

Rus opera sənətçisi Petrovun üzünü qırxan bir dəllək onun üzünü kəsmiş,Petrov da onun alkoqolik olduğunu bildiyi üçün işarə ilə demişdi:
-Bunlar hamısı araqdandır.
-Doğru buyurursunuz.Araq insanın dərisini xarab edir-deyə dəllək qarşılıqlı cavab vermişdir.

Fransızlar Fransa Elmlər Akedemiyasında işləyən məşhur rus alimi Miaxyıl Lomonosovu sevmir və tez-tez onu “sancmağa” çalışırdılar.Bir dəfə öyrədilmiş bir təlxək Lomonosovun cibinin deşik olduğunu görür və onun cibinə baxaraq: “Deşikdən alim görünür?”-deyə soruşur.Lomonosov isə halını pozmayaraq: “Yox,deşikdən axmaqlar baxır”,-deyə cavab verir…
Ardı →

20 sual,20 cavab..

1-İnsanların ən varlısı olmaq üçün nə etmək lazımdır?


-Qənaətkar olsan,insanların ən varlısı olarsan.


2-Ən xeyirli insan kimdir?


-İnsanların ən xeyirlisi,insanlara ən faydalı olandır.


3-Kimə ən ədalətli insan demək olar?


-Özü üçün istədiyini başqaları üçün də istəyənə.


Ardı →

İbrətli kəlamlar

*Nə qədər pisdir insanın təsəllini içkidə siqaretdə axtarması...Çoxmu çətindirəlini səmaya qaldırıb ALLAH`a yalvarması...


*Yalanla bataqlıq arasında heç bir fərq yoxdur. İkisi də dibə doğru çəkər !


*Şüşə qırıqları kimidir bəzən sözlər, Ağzına dollar insanın...Sussan; ağrıdar...Danışsan; qanadar...Ardı →

Yəhudi ata sözləri

1. Hər şeyi eyni vaxtda istəyən, heç nəsiz qala bilər.
2. Etdiyin əməlin cəzasından yox, özündən qorx.
3. Danışmağı bacarmaq üçün susmağı öyrən.
4. Axmaq düşündüyü haqda danışır, aqil isə danışdığı haqda düşünür.
5. Axtaranlardan olma, tapanlardan ol.
Ardı →

Çar Solomonun müdrik fikirləri

1. Hətta axmaq da sakit duranda ağıllı görsənir.
çar solomon2. Ağıllılar bədbəxtliyi qabaqcadan anlayır və qorunur, təcrübəsizlər isə irəli gedir və cəzalanır.
3. Səbrli cəsarətlidən, özünü idarə etməyi bacaran isə bir şəhəri fəth edəndən daha dəyərlidir.
4. Mənim üçün üç şey əlçatmaz, 4 şey isə anlaşılmazdır — qartalın səmadakı yolu, ilanların qayalardakı yolu, gmilərin dənizdəki yolu və kişilərin qadınlara yolu.
5. Öz dostunu tərifləyən şəxs sanki onu tora salır.
6. Hər əməkdən gəlir var, amma boşboğazlıqdan isə yalnız zərər gələr.
7. Axmaqlar müdrikləri də məhv edir.
Davamı →

Loğmanın (ə) oğluna nəsihətlərindən

Loğman (ə) oğluna dedi:Oğlum!Başqaları səndən qabaq övladları üçün (mal) topladılar.Nə topladıqları qaldı,nə də onlar üçün toplanan malların sahibləri.Doğurdan da,sən əcir (muzdur) bir bəndəsən ki, bir işi görmək (təqvalı olmaq) üçün məmur olmusan.Bir muzdun da sənə veriləcəyi söz verilmişdir.Beləliklə,işində vəfalı ol,muzdunu -Behişti al.


Bu dünyada o qoyun kimi olma ki,yaşıl çəmənliyə girəndə köpənə qədər yeyir.Bu da onun ölümünə səbəb olur.Əksinə,dünyanı çayın üstündəki  körpüyə bənzət ki,onun üzərindən keçdikdən sonra,onunla  heç bir işin olmur,bir də ona tərəf qayıtmırsan.Onu (şəhvət körpüsünü) xarab et,düzəltmə.Çünki sən onu abadlaşdırmağa məmur deyilsən.


Bil ki,sabah sən ALLAHın hüzurunda olanda,dörd şey haqqında da sorğuya çəkiləcəksən:Cavanlığını necə keçirtdin?Ömrünü necə keçirtdin?Malını hansı yoldan əldə etdin və harada xərclədin?Deməli,özünü belə bir günə və bu suallara tapmaq üçün hazırlamalısan.


Dünya malından bir şey itirsən,kədərlənmə.Çünki dünya malı tez qurtarar,çox olsa,başa bəla olar.Günah etməkdən qorx,işində ciddi ol,qəflət pərdəsini üstündən at.ALLAH istəyən işlərlə məşğul ol,qəlbində tövbəni təzələ.Ölüm sənin sorağına gəlmədən,hökmünü vermədən və arzularınla sənin aranda fasilə salmadan öncə,öz rahatlığın -Axirətin haqqında fikirləş..


Davamı →

Peyğəmbərimizdən nəsihətlər

Ey Əli! Elə ki, gördün camaat müstəhəbbi əməllə məşğuldur, sən vaciblərlə məşğul ol.
Elə ki, gördün camaat dünya işləri ilə məşğuldur, sən axirət işləri ilə məşğul ol.
Elə ki, gördün camaat başqalarının eyiblərini axtarmaqla məşğuldur, sən öz eyiblərini axtarmaqla məşğul ol.
Elə ki, gördün camaat öz dünyasını bəzəməklə məşğuldur, sən öz axirətini zinətləndirməklə məşğul ol.
Elə ki, gördün camaat əməlini artırmaqla məşğuldur, sən əməllərinin ixlası ilə məşğul ol.
Elə ki, gördün camaat məxluqatın ətəyindən tutub, sən Xaliqin ətəyindən yapış.
Ardı →

Sərrast cavablar

İohann Volfqanq Höte
Böyük alman şairi Gete (1749-1838) demişdir:  Təbiət öz hərəkətində dayanmaq nə olduğunu bilmir və buna görə də hər bir fəaliyyətsizliyi ölümlə cəzalandırır.
Gete, Veymar şəhər parkında gəzərkən onun əsərlərini tənqit etmiş bir tənqidçiyə rast gəlmişdi və yol dar olduğu üçün tənqidçi Geteyə müraciətlə demişdi: Mən hər axmağa özümdən qabaq keçməyə yol vermərəm! -Mən isə məmnuniyyətlə!- deyə Gete ona yol vermişdi.
Ardı →

Frans Kafka aforizmləri

Bu aforizimləri Frans Kafka 1917-1920-ci illər ərzində yazıb. Təəssüf ki digər yazıları kimi bu aforizimlər də yarımçıq qalıb. Aforizimləri yazdığı dövr F. Kafka ömrünün ən ağır, çətin günləri hesab olunur. Çünki o vaxt F,Kafka təzəcə vərəm olduğunu öyrənmişdi, nişanlısından da ayrılmışdı. Eyni zamanda uzun illər işlədiyi Siqorta şirkətindən də xəstəliyi ilə əlaqədar olaraq icazə almışdı, valideyinləri onun evlənməyini istəmirdilər və onu məşhur yazıçı kimi qəbul etmirdilər. Kafkanın xususi bir diqqətlə aforizimləri yazmağı sübut edir ki, o bu yazıları cap etdirmək, yaymaq istəyib. Əgər Kafkanın oxuculara vəfalı, Kafkaya görə isə vəfasız dostu Brod olmasaydı, onun aforizimləri və əsərləri bu gün oxucuların ixtiyarında olmayacaqdı. Bu baxımdan Brodun “xəyanətini” alqışlamaq lazımdır. Çünki Kafka ölüm ayağında bu sözləri demişdi: “ Brod dünyada yazıçı olduğuma dair heç bir iz qalmasın”…
Ardı →