Рейтинг
+35.68

Azərbaycan ədəbiyyatı

42 üzv, 225 topik

Fikrət Qoca müdrikliyinin formulu

Uşaq vaxtı «Qoca»nın təxəllüs olduğunu və «ağsaqqal, müdrik» mənasını daşıdığını düşünürdüm. Biz tərəflərdə «Qoca» bu gün də bu mənada işlənir. «Qoca» türk mifoloji düşüncəsindən gələn mənəvi dəyərdir. «Kitabi-Dədə Qorqud»da oğuz bəylərinin adlarını xatırlayın. Uşun Qoca, Alp Aruz Qoca… Və bu 60 illik yaradıcılıq yoluna baxıb, «Qoca»nın şairin mənəvi statusu olmasına inanıram.

Davamı →

Söz mülkünün Şəhriyarı haqqında poema

Onu tanıyandan Xaqanini nə qədər çox sevdiyini yaxşı bilirdim. Xaqanidən birnəfəsə dediyi şeirlər, bəhs etdiyi mətləblər bu sevginin həm də bir dirçəyə dayandığını göstərirdi. Axı Xaqani, doğrudan da, təkcə Azərbaycanın deyil, ümumən, Şərqin ən qüdrətli və böyük dühalarından biri idi: o, qəsidə ustadı idi, ilk poema müəllifi idi, intibah dövrünün simalarından idi, üsyankar və mübariz şair idi və s. Onu ədəbiyyatın, şeir və sənətin Günəşi, Xaqanı deyə öyənlər də haqlı idilər.

Davamı →