Adların menası

A


Abdullah — Allahın qulu
Adil — Ədalət, insaf
Amir — Öndə gedən, əmir, lider
Adıgözəl — elm, sənət, doğruluq
Afaq — Hündür, uca
Afət — Eşq, məhəbbət, sevgili
Aidə — Gəlir, mədaxil
Aişə — Yaşayan
Akif — Calışqan, məqsədyönlü
Allahverdi — Allahın verdiyi pay
Almas — Yaraşıqlı, gözəl
Alxaz — Xüsusi, üstün, misilsiz
Alişan — Yanan, od tutan
Anar — Yada salar, xatırlar
Aqil — Ağıllı, dərrakəli
Arif — Bilən, xəbərdar
Artur — Güclü
Arzu — Arzu, istək
Aslan — Hakimiyyət, əzəmət
Ayaz — Ağıllı, istedadlı
Aybəniz — Ay camallı, gözəl
Aydan — Mənfəət
Aydın — Aşkar, dəqiq, bəlli
Aygün — Gözəl, ismətli
Aylin — Nur, işıq, parıltı
Ayna — Şəffaf, təmiz, güzgü
Aynur — Ay, nur
Aysun — Ay ,su
Aytən — Ayın yarısı
Azad — Asudə, sərbəst
Azər — Od, atəş
Ağa — Ulu, ağa, ilkin
 

B


Bəhruz — Bəxtiyar
Babək — Ataman, sərkərdə
Badam — Dəyərli, gözəl, ləyaqətli
Banuçiçək — Yüksək, ali
Barat — Paklıq, təmizlik
Bayram — Şənlik, bayram
Bədəl — Əvəz
Bəhram — Qalib gələn, qovan
Bəkir — Igid, ər
Bəsti — Kifayət
Bəxtiyar — Xöşbəxtlik, səadət
Bəyim — Xanım
Bəsir — Xoş xəbər gətirən, muştuluqçu
Budaq — Ailənin inkişafı, davamı
 

C


Cabbar — Qüdrətli, qadir
Cabir — Əziyyət verən, zülmkar
Cahangir — Dunyanı fəth edən
Cahid — Bilikli
Camal — Gözəllik, nəzakətli
Cavanşir — Igid, qəhrəman
Cavid — Əbədi, daim
Cavidan — Güc, qüvvə
Cövdət — Üstünlük, keyfiyyət
Ceyran — Incə, alagözlü, mülayim
Cəfər — Kiçik çay, axar su
Cəlal — Qorxusuz, iradəli, igid
Cəmilə — gözəl qəşəng
Cəmşid — Parıltı, nur, işıq
Cəvahir — Hal, əhval
 

Ç


Çərkəz — Gözəl, incə
Çiçək — Gül, çiçək
Çimnaz — Naz, qəmzə
Çingiz — Dəniz
Davud — Sevimli, Əziz
Daşdəmir — Zireh, üstün, möhkəm
Dəniz — Dəniz, su, aydınlıq
Dilbər — Gözəl, sevimli
Dinara — Qiymətli, dəyərli, yeganə
Domrul — Həyat, övlad, nəsil
Durna — Köçəri quş
 

E


Ejla — saf, təmiz, nəcib
Eldar — Hakim, əl sahibi
Eldəniz — Dəniz
Eleonora — Parıldayan
Ellada — Mədəniyyət,tərbiyə
Elmar — Elin zirvəsi
Elmira -  El ağası, başçı
Elmir — Elin başçısı
Elməddin- Dini elm, məlumat,xəbər
Elnarə — Elin dostu, gözəli, el işığı
Elnaz — Elin işvəlisi, nazlısı
Elnur — Elin işığı, nuru, ziyası
Elnurə — Elin işığı, nuru, ziyası
Elsevər — Çox istənilən, xalqına vurulan
Eltac — Xalqın sayılan adamı
Elvin — Yaradıcı, qurucu
Elxan — Hökmdar, imperator
Elyaz — Elin baharı
Elşən — Sevindirən, şənləndirən
Emin — İnanılan, düz,təhlükəsiz
 
 

Ə


 
Əlif — Dost, həmdəm
Əmanət — Əmanət
Əmin — Emin, sakit
Əminə — Etibarlı, mömin
Əmir — Rəis, başcı, hakim
Əmrah — Şənlik, şadlıq, təntənə
Əntiqə — Gözəl, əntiqə
Ənvər — Işıq, nur
Ərşad — Düşüncəli, yetkin
Əsəd — Allahın aslanı
Əsgər — Döyüşçü, əsgər
Əskinaz — Sərvət, qazanc
Əyyub — Dözüm, mütilik
Əzim — Ləyaqət, sövkət, qüdrət
Əziz — Sevimli, əzəmətli
 

F


Faiq — Üstün, əla, böyük
Fərrux — Müdrik, cəsarətli
Fariz — Fərz edən
Fateh — Qalib, qalib gələn
Fazil — Üstün, ideal, ləyaqətli
Füzuli — ədəbə muxalif
Fərəc — Sevinc, xoşbəxtlik
Fərhad — Anlayan, başa düşən
Fərid — Nadir, misilsiz, yeganə
Fəxri — Fəxr, məğrurluq
Fidan — Pöhrə, budaq
Firdovsi — Cənnətə layiq olan
Firəngiz — Yaradan, doğuran
Firidun — Yaranmış, yaradılmış
Firuz — Qalib gələn
Fizzə — Gümüş
Flora — Çiçək, çiçəklənən
Fuad — Ürək
 

G


Günəş — Səxavət hökmdarı
Gövhər — Cəvahirat, həyat bəxş edən
Gülçin — Gül dərən
Güləbatın — Hamıdan göyçək
Gülər — Xoşbəxtlik, sevinc
Gülgəz — Al, qırmızı
Gülnaz — Çiçək, gül
Gülsüm — Girdəsifət, toppuş
Gültəkin — Təravətli, tər-təmiz
Gülşən — Çəmənlik, güllük
Günay — Isiq, nur
Günel — Səhər küləyi
 

H


Hüsniyyə — Gözəllik
Habil — Kədər, qəm
Hafiz — Saxlayan, qoruyan
Haqverdi — Inam, haqq
Hasim — Sındıran, sınan
Hökümə — Mühakimə, hakimiyyət
Hüseyn — gözəllik, ucalıq
Həbib — Sevimli, dost
Həcər — Igid, mərd qadın
Həmzə — Iti, yandırıcı
Həsən — Yaxşı
Həzi — Ağa, cənab
Hicran — Ayrılıq, qoyub getmə
Hidayət — Rəhbər, yolgöstərən
Hikmət — Elmli, bilikli
Humay — Xoşbəxtlik gətirən
 

X


Xalid — Ölməz, əbədi
Xalidə — gözəl, qəşəng
Xaliq — Yaradan, xəlq edən
Xanım — Xanım
Xasay — Igid, ər, qəhrəman
Xavər — Günəş, şərq
Xeyransa — Qadınların yaxşısı
Xədicə — Birinci, ilkin
Xəlil — Dost, sirdaş
Xəyyam — Çadırquran, çadırçı
Xumar — Yaraşıqlı, alagözlü
Xuraman — Ucaboylu, incə, qamətli
 

 İ


Ilahə — Ilahi, varlıq
İlkin — İlk, birinci
İbadullah- Allahın bəndəsi, qulu
İlham — ruhlanma, yüksək həvəs
İlhamə -  yaradıcı fikir, şövqlənmək
İlknur — İlk işıq, birinci nur
İlqar — Basqın, hücum,axın
 
 

J


Jalə — Şeh, şəbnəm
 
 

K


Kamal — Kamil, təkamül, mükəmməl
Kamil — Mükəmməllik
Kamran — Arzuya çatmaq
Kazım — Hövsələli, dözümlü
Könül — Könül, qəlb, ürək
Kövsər — Bol, tükənməz
Kübra — böyük, kübar
Kəklik — Yaraşıqlı, zirək, incə
Kələntər — Rəhbər, böyük, başçı
Kənan — Gözəl oğlan
Kərim — Səxavətli, alicənab
 

Q


Qadir — qadir,qabiliyətli
Qafar — Əfv edən, bağışlayan
Qalib — Müzəffər, qələbə çalan
Qasım — Qismət, pay
Qədir — Qüdrətli, güclü, qadir
Qərib — Döyüşçü, igid, əsgər
Qətibə — Əlçatmaz
Qəzənfər — yüksəklikdə yaşayan
Qiyas — Kömək, imdad
Qulu — Mubariz, üsyankar
 

L


Laçın — Uzaqgörən, itigözlü
Lalə — Gözəl, qəşəng
Lamiyə — Incə, zərif, ulduz
Leyla — Gecə, gecə anadan olmuş
Lütfəli — Mərhəmət
Leyli — Gecə
Ləman — Qaranlıqda işıq
Lətafət — Incəlik, xeyirxahlıq
Lətif — İncə, zərif
Loğman — Həkim, igid, qorxmaz
 

M


Müzəffər — Zəfər, qalibiyyətli
Mətləb — Məlum olmayan, axtarışda olan
Mahir — Usta
Malik — Mülk, mülkiyyət, sahibkar
Manaf — Yuksək, uca
Maqsud — Niyyət, məqsəd
Maral — Gözəl, incə
Mahmud — Tərifə layiq
Mayıl — Aşiq
Mais — Ümidsiz
Möhsün — Comərd, xeyirxah
Mübarək — Uğurlu, bərəkətli, xoşbəxt
Mübariz — Mübarizə aparan
Münəvər — İşıq, nur
Mürsəl — Göndərilən, elçi
Mürşid — Rəhbər, bələdçi
Müşviq — Məşhur, istedadlı
Mehdi — Allahın idarə etdiyi
Mehman — Qonaq, misafir
Mehriban — Sədaqətli, xoşxasiyyət, vəfalı, gülərüzlü
Mətin — Güclü, mətin
Məcid — Şanlı, tanınmış, məşhur
Mədəd — İmdad, yardım, kömək
Mədinə — Müqəddəs, səcdə olunan
Məhbubə — Sevimli, əziz, çox yaxın
Məhəmməd — Ağıllı
Məhərrəm — Haram olunmuş, qadağan edilmiş
Məhsəti — Gözəl, böyük, dahi
Məlahət — Gözəl, incə, cazibədar
Məlik — Hakim, padşah, mülkədar
Məmməd — Şanlı, Şərəfli, tərif olunan
Mənsur — Qalib, çempion
Mərdan — Mərdlik, kişilik
Məryəm — Üstün, bakirə
Mərziyə — Məmnun edən, xoşagələn
Məsumə — Pak, təmiz, günahsız
Mətanət — İgidlik, möhkəmlik
Mirvari — Mirvari, bəzək daşı
Mirzə — Savadlı, oxumuş
Misir — Xoşbəxtlik, səadət
Munisə — Mehriban, istiqanlı
 

N


Nabat — Yaşıllıq, bitki
Nadim — Şah sarayında sənət işlərinə baxan
Nadir — Yeganə, tək
Nahid — Gənc, yetişmiş
Naib — Köməkçi
Namiq — Qəşəng yazmaq, yazar
Nərmin — Yumşaq, incə, zərif
Natiq — Nitq söyləyən, danışan
Nazim — Şair, nəzmə çəkən
Nazlı — Gözəl, incə
Nazpəri -Nazlı pəri, gözəl
Nağı — Saf, pak, təmiz
Nübar — Məhsul, bar
Nüsrət — Kömək
Nüşabə — Ağıllı və gözəl qadın
Nemət — Ruzi ,bərəkət
Nəbi — Xəbər verən
Nərgiz — Gözəl, qürurlu
Nəriman — İgid, cəsur, qəhrəman
Nəsib — Qismət, pay, bəxt
Nəsimi — Nəsim, yel, meh
Nəsir — Müdafiəçi, köməkçi
Nəzrin — Su zanbağı, tənha çiçək
Nicat — Arzu, murad
Nigar — Gözəl, yaraşıqlı, sədaqətli
Niyaz — Ehtiyac, xahiş, arzuolunan
Nizami — Nizam, intizam
Novruz — Təzə gün, yeni il
Nuray — İşıq
Nuridə — Gözümün işığı
Nurlan — Nur, işıq
 

Ö


Ömər — Uzun ömürlü
Önər — Öndə gedən, lider
 

O


Oktay — Nəsildaş, eloğlu
Oruc — Ramazan ayında ibadət
Orxan — Sərkərdə, başçı
Oğuz — Böyük, davamlı, artan nəsil
 

P


Pakizə — Təmiz, pak
Paşa — Padşah
Pənah — Arxa, dayaq, havadar
Pəri — Gözəl, füsunkar
Pərvanə — Vəfalı, sədaqətli
Pərviz — Müzəffər, qələbə gətirən
 
R
Rafiq — Yoldaş, dost, xoşxasiyyət
Rahim — Rəhm olunmuş insan
Ramazan — Ramazan
Ramil — Uzaqgörən, hər şeyi qabaqcadan düşünən
Ramin — Uşaq, övlad, oğul
Ramiz — Rəmz edən, dəlalət edən
Rana — Xoş ətirli,gözəl bir gül
Raqib — Arzulayan, rəğbət bəsləyən
Rasim — Rəssam, rəsmiyyət
Rauf — Ürəyiyumşaq, mehriban
Raziyə — Ağıllı, ismətli, gözəl
Rövşən — Işıqlı, nurlu, aydın
Rüfət — Yüksək, uca, tanınmış
Rüstəm — Enlikürək, boylu-buxunlu
Rəbiyyə — Rəbbə yaxın olan
Rəhilə — Allahın sevimlisi
Rəhim — Rəhmedən
Rəhman — Rəhmdil, şəfqətli
Rəmzi — Rəmz,simvol
Rəna — Yaraşıqlı, incə, gözəl
Rəsul — Elçi, nümayəndə, səfir
Rəşad — Ağıllı, dərrakəli
Rəşid — Igid, qəhrəman
Rizvan — Cənnət
Rumiyyə — Gözəl, incə qız
Ruslan — Şir, Aslan
Rza — Məmnuniyyət, razılıq
 

S


Sabir — Səbirli, dözümlü, dəyanətli
Sabit — Möhkəm, igid, etibarlı
Sadiq — Doğruluq, səmimiyyət
Sahib — Həmdəm, yoldaş
Salam — Sülh, salamatlıq
Samir — Həmsöhbət
Samur — Birlik, güc
Sarvan — Başçı, lider
Sücəddin — Patriot, dostluq, yaxşılıq
Süleyman — Emin, mühafizə olunmuş
Sürəyya — Parlaq, incə
Sevda — Məhəbbət, eşq, sevgi
Sevinc — Sevinc, məhəbbət
Seyfəl — Qılınc
Seymur — Xeyirxahlıq, nicat
Sədaqət — Vəfa, etibar
Səfiyyə — Səmimi, seçilmiş dost
Safura — Zərif, yaraşıqlı, incə
Səid — Ağa, başçı
Səkinə — Sakitli dinclik
Səlim — Sağlam, salamat
Səmayə — Uca, yüksək
Səməd — Dəyişməz, əbədi, möhkəm
Səməndər — Əfsanəvi quş
Sənan — Aşiq, məcnun, vurgun
Sənubər — Ucaboylu, düzqamətli
Sərvinaz — Incə, sehrli,yaraşıqlı
Sərxan — Xanəndə, oxuyan
Səttar — Bagışlayan
Səyavuş — Atlı
Səyyarə — Hərəkət, gəzinti
Sima — Bəniz, üz, çöhrə
Simuzər — Xəzinə, qızıl
Solmaz — Gül, çiçək
Sona — Gözəl
Suad — Xösbəxtlik, səadət
Suğra — Böyük, uca
 

Ş


Şahbaz — Üstün, birinci
Şahin — Yırtıcı quş
Şahmar — Ilan
Şahvələd — Övlad, uşaq
Şamama — Ətirli
Şamil — Universal, geniş əhatəli
Şəfəq — Günəş, nur, işıq
Şəfi — Şəfa verən, sağaldan
Şəkər — Şirin, mülayim
Şəms — Günəş
 

T


Tahir — Təmiz, günahsız
Taleh — Insan taleyi
Talıb — Tələb edən, axtaran
Tamam — Gözəllik
Tamerlan — Igid,cəsur
Tapdıq — Ilkin, tapılmış
Tariyel — Igid, cəngavər
Tağı — Dindar, mömin
Tükəzban — Xanım, qadın
Teymur — Qüdrətli, müzəffər
Teyyub — Xoş, ürəyəyatan
Təbrik — Təbrik, bərəkət
Təbriz — Inam
Təhmasib — Sağlam, güclü
Tələt — Görkəm, zahir, sifət
Təranə — Musiqi, melodiya
Tərxan — Hakim, başçı
Təvəkkül — Güman, təvəkkül
Tofiq — Uğur, xoşbəxtlik
Tomris — Həyat verən, nəsil artıran
Toğrul — Qudrətli, şahin
Turab — Torpaq
Tural — Yaşamaq, mövcud olmaq
Turan — Gözəl, incə
Tutu — Gözəl, zərif, incə
 

 U


Umnisə — Xanım
Uğur — Müvəffəqiyyət, uğur
Ulduz — İşıqlı, parlayan
Urfan — Bilmək,anlamaq,qavrama gücü
 

Ü


Űlvi — saf,təmiz
Űmid — Istək, arzu
Űlkər — Bəxt ulduzu
Űzeyir — Nadır, qiymətli, əziz
 

V


Vahab — Bəxş edən, pay verən, səxavətli
Vahid — Yeganə, tək, tənha
Valeh — Alışan, yanan, valeh olma
Valid — Valideyn
Vaqif — Bilikli, dərin məlumatlı
Vasif — Tərifləyən, vəsf edən
Vüqar — Qürür, itaətkar
Vüsal — Murada çatmaq,vəfalı
Vüsalə — Sevgi, məhəbbət, səadət
Vəfa — Sədaqət, etibar, inam
Vəli — Yaxın dost
Vəsilə — Ayrılmaz, qovuşmuş
Vidadi — Məhəbbət, rəğbət
 

Y


Yadigar — Yada salan, xatırlayan
Yalçın — Igid, üsyançı
Yaqub — Vəfalı ata
Yasəmən — Göz oxşayan, xoş ətirli
Yasin — Birincilik
Yavər — Köməkçi
Yavuz — Qorxunc, zəhmli, dəhşətli
Yaşar — Yaşamaq, mövcud olmaq
Yeganə — Tək, səmimi
Yəmən — Xöşbəxtlik, səadət
Yunus — Göyərçin
Yusif — Artım, gəlir
 

Z


Zümrüd — Dəyərli, qiymətli
Zahir — Parlaq
Zakir — Yada salan, zikr edən
Zaman — Vaxt, dövran, çağ
Zamiq — Etibarlı, məntiqli
Zübeydə — çiçək, gül
Züleyxa — Su pərisi
Zülfüqar — Qılınc
Zeynəb — Gözəl, yaraşıqlı
Zəfər — Qalib
Zəhra — Parlaq, çiçək
Zəkəriyyə — Ağıllı, düşüncəli
Zəki — Ağıllı, bacarıqlı, qavrayan
Zəkiyyə — Alicənab, gözəl, cazibədar
Zəminə — Zəmanət, təminat
Zərifə — Incə, yumşaq
Zərqələm — Qiymətli, dəyərli
Ziba — Gözəl
Zirba — Uca, hündür
Zivər — Bəzək, daş-qaş
Ziya — Işıq, nur
Ziyad — Üstün, artıq
 

0 şərh