Toxunma kirşələr

Toxunma kirşələr. Bunun üçün lazım olanlar: ip, xətkeş, iynə, 5x4 1/4 ölçülü karton.

Əvvəlcə kartonu ¼ düyümlük hissələrə böl, həmin hissələrdən xətlər çək və ip üçün həmin hissələri kəs. İpləri birinci kəsik və onun qarşısındakı kəsiklərlə birləşdirin və bunu bütün kəsiklərə tətbiq edin. Kartonun sağ tərəfindən ipi digər ipin altından və üstündən keçirməklə sonda ipi kəsməmək şərti ilə bu işi sona qədər davam etdirin. Sonra onu ehmalca geri dartın, iplər qopa bilər. Növbəti mərhələdə isə sağdan və soldan 4 ipi dartın və beşinciyə çatdıqda isə bunu iki iplə sonlandırın.


Beləliklə, hər ikinci sırada təkrarlanan yeni bir naxış alınacaqdır. İndi isə başqa rəngli iplə eyni prosesi təkrarlayın. Hər iki rəng kartonun ortasında birləşdikdə isə prosesi dayandırın. Sonra başqa rəngli bir ip götürün və mavi ip vasitəsilə onu da dartın. Sonda artıq qalan ipləri kəsmədiyinizdən əmin olun. Nəhayət, sondakı ipləri kəsib onları bir-birinə bağlayın və hazırdır.


0 şərh