Рейтинг
+33.49

Bürclər və onların xüsusiyyətləri

21 üzv, 71 topik

Oxatan bürcü haqqında

Oxatan — ən xoşbəxt bürcdür. Bu mənada o, başqa bürclərdən çox üstündür. Oxatan bürcü altında doğulan insanlar narahatlıq keçirmir və həyəcanlanmırlar. Onlarda hər bir çətin vəziyyətdən çıxmaq üçün hissiyyat, istedad, təxəyyül var; bununla be!ə, öz təbəssümlərini də qoruyub saxlaya bilirlər.
Adətən Oxatanlara iri bədən, böyük ürək və geniş ideyalar xasdır; bəzən onlarda böyük təşəxxüs də olur, lakin bir o qədər də zərər gətirmir. Oxatanlar — Günəş sisteminin ən boyük planeti Yupiterin enerjisindən qidalandıqlarına görə, onlarda hər bir keyfiyyət böyük həcmdə olur.Oxatan öz himayədarı Yupiter kimi həddən artıq ürəyi yumşaqdır, hər şeylə maraqlanır, lakin yüngülcəsinə münasibət bəsləyir, bunlara əyləncə kimi baxır.
Oxatanın heç ağlına gəlmir ki, bəzi şeyləri bilmək, üzə çıxarmaq, başqalarına danışmaq təhlükəli ola bilər. Onun fikrincə, biliklər hamıya və hər bir kəsə məxsusdur; elə ona görə də hamıya nə oldu danışa bilir. Oxataniara yaxından, xüsusilə uzaqdan nə isə yeni olacaq bir şeyə bəslədiyi ümid rahatlıq vermir. Səyahətlərin romantikası, dünyanı görmək arzusu onlara xasdır; eyni bir yerdə qalıb yaşamaqdan bezirlər. Oxatanlar üçün yerində durmaq, xoşbəxt ailə həyatı qurmaq macəra və sərgüzəştlərə can atmağın müqabilində sarsaq bir işdir; onlar daima yeni-yeni insanlarla görüşə can atırlar.
Davamı →

Əqrəb bürcü haqqında

Əqrəb bürcü altında doğulan insanları hər şeydən əvvəl həyatda gərgin, güclü və ehtiraslı olmaları səcıyyələndirir. Əqrəb bürcünü Mars və Pluton idarə edir. Bu planetlər Əqrəbə elə bir təmərküzləşmiş güc verir ki, əslındə hər şeyə qadir olur. Əqrəblər hakimiyyət istəyirlər. Onlar Oğlağın sımvolik görüntülü və Qoçun fiziki qüdrətli hakimiyyətini deyıl, bütün qüvvələrə nəzarət edən həqiqi hakimiyyəti ıstəyirlər. Onlar insanları öz iradəsinə tabe etməyi xoşlayırlar. Əqrəb istəyir ki, yaxın adamları və dostları onun ıradəsı ılə hərəkət etsinlər. Bu heç də nə qəddarlıq, nə də aldanışdır, sadəcə onların düşüncə tərzidir. Onun surprizdən xoşu gəlmir; gələcək haqqında biliyə əsasən hadisələri əvvəlcədən görür və necə hərəkət edəciyini yəqinləşdirir. Əqrəblər öz həqiqi hisslərini hər yerdə imkan olduqca gizlədirlər.
Davamı →

Tərəzi bürcü haqqında

Tərəzi bürcü altında doğulan şəxslər qayğıkeş olub hər şeylərini bölüşməyə hazırdırlar, qətiyyətsizdirlər. Venera planeti onlara çoxlu dost bəxş edir və şöhrət gətirir; həmçinin Tərəzini şübhələr içində saxlayaraq hansı yolu seçməyi, kimə üstünlük verməyi dəqiq göstərmir. Tərəzi ömrü boyu heç kimlə mübahisə etmədən yaşaya bilər. O, insanlarla razılıq və harmonik münasibətlər əsasında ünsiyyətdə olur. Veneranın adamı olan Tərəzi başqa insanlarda ilk növbədə nə isə müsbət bir şey görə bilir. Tərəzilər başa düşdükiəri bir işi görürlər; xoşlamadıqları şeylərdən imtina edirlər. Tərəzi — tarazlıq bürcüdür və balanslaşma bu bürc altında dünyaya gələn insanlar üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Onlar həyatda nəyinsə həddən artıq olmasını xoşlamırlar: çox işləməyi, pul ödəməyi, tünlüyü və s. Tarazlığın, ölçünün pozuiduğu yerdə onlar harmoniya və mütənasibliyi bərpa etməyə can atırlar.
Bəzən bu, çox qəribə nəticələrə gətirib çıxarır. Tərəzilər nəzarətdə olan rəngarəng situasiyaların öhdəsindən çox asanlıqla gəlirlər, lakin onların nəzarətindən kənar olan vəziyyətləri tarazlamaq cəhdi təhlükəli ola bilər. Məsələn, Tərəzi tərəfdaşının incikliyini və pis münasibətini dözərək qəbui edir ki, onunla əlaqəsi kəsilməsin. Tərəzi vəziyyəti tarazlamaq naminə daha diqqətcil və səxavətli olur. Başqa on bir bürcdəkilərə nisbətən Tərəzi yaxın kompanyon və tərəfdaşa daha çox ehtiyac hiss edir.
Davamı →

Qız bürcü haqqında

Qız bürcü altında doğulan insanlar təmənnasız olub imkanları və gücləri çatan dərəcədə başqalarına kömək edirlər. Qızlar çalışqan və hörmətlidirlər; oniar adətən daha təmizkar, səliqəlidirlər və başqa insanlara nisbətən daha sağlam həyat tərzi keçirirlər, çox səbirlidirlər. Bununla belə, Qızlar Zodiak bürcləri arasında ən pis ad (reputasiya) qazanıblar. Demək olar ki, hər bir insanın zəhləsi getdiyi bir öz Qızı var. Nəyə görə?. Qızın bütün xarakter əlamətləri Merkuri planeti ilə şərtlənib. Merkuri böyük deyil, cəld və ağıllıdır, lakin çəkisinə və həcminə görə o qədər də əhəmiyyət kəsb etmir, emosional baxımdan qurudur. Merkurinin bütün adamlarına, o cümlədən Qızlara eyni xüsusiyyətlər xasdır. Onlar həmişə ən xırda təfərrüatları görürlər, cəldlik və ağıl sayəsində müşahidəçi və nüfuzedici olurlar. Qızlar əşyaların quruluşunu, onlarla rəftan öyrənməyə can atırlar. Sonra. onlar bir işi ən yaxşı tərzdə görmək üçün zəruri olan vərdişlərə yiyələnmək naminə təcrübə keçirlər., Hər şeyi yaxşı yerinə yetirmək üçün səbir lazımdır, Qızlarda isə səbir və dözüm kifayət qədərdir.
Davamı →

Şir bürcü haqqında

Şir bürcündə doğulanlar bilirlər ki, onlar həmişə diqqət mərkəzindədirlər, anadangəlmə bir nömrəli insaniardır.
Günəş bütün Günəş sisteminin mərkəzi olduğu kimi, Şir də bürclər silsiləsinin mərkəzidir. Şirə Cünəşin bütün keyfiyyətləri xasdır: bunlar istiqanlı, hərarət saçan insanlardır və hamı tərəfindən seviləndirlər. Günəş buludlar arxasından çıxıb tutqun havanı dəyişdirdiyi kimi, onlar da elə təkcə öz mövcudluqlan ilə otağı işıqlandırırlar. Hər hansı bir tədbir və ya məclis Şirin iştirakı ilə daha da gözəlləşir, onsuz isə bir qədər darıxdırıcı olur. Şirlər fitrətən təbii şəkildə qalibdirlər; buna səbəb onların eqoizmi və səxavətidir. Şir bilir ki, o, ən yaxşı insandır. Özünə şübhə, özünütənqid, utancaqlıq və hövsələ ona yaddır. Şirlər özlərinə lazım olduğu kimi hərəkət edirlər. Onlar hər şeydə birinci olduqlarına və ən yaxşı insan hesab edildiklərinə görə özlərinə bəraət verirlər. Arzu etmədikləri bir işi görməzlər. Bununla belə, hamı Şiri sevir. Nəyə görə? Çünki səmimi və səxavətlidir. Onu bir qədər tərifləsələr həvəslə hər şeyini bölüşər.
Davamı →

Xərçəng bürcü haqqında

Xərçəng bürcü altında doğulanlar utancaq, özünə qapanmış, hissiyyatlı, qaraqabaq, küsəyən və tezinciyən olurlar, bu da Xərçəngləri çox incidir, çünki qəlblərinin dərinliyində təkcə özləri barədə deyfl həm də atrafdakı insanlar barədə düşünürlar.
Xərçəng öz ailəsinə və yaxın dostlanna çox qaygıkeşlıklə yanaşır. O, kiminlə dostlaşırsa, demək olar uzun müddət, bəlkə də hamişalik bu münasibati saxlayır Xərçanglər öz doğmalarının uğurlarına sevinirlər məğlubiyyətlərinə çox kədərlənirlər. Dostiannın toylarında ağlayarlar; xəstələnəndə gecə-gündüz onlara qulluq edə bilərlər. Xərçəng ailəsinə və dostlanna ziyan vuran şəxsləra qarşı çox təcavükar olub vuruşa girişir. öz doğmasını və dostunu müdafia edandə utancaqlığını və qaraqabaqlığını bir tərəfə atır. Hücumu ən yaxşı müdafiə hesab edən Qoçlardan fərqli olaraq Xərçənglər özünümüdafiəyə üstünlük verirlər.
Davamı →

Əkizlər bürcü haqqında

Əkizlər bürcündə doğulanların devizi rəngarənglikdir. Onlar heç vaxt istəmirlər ki, nə iləsə uzun müddət bir yerdə qalsınlar, əksinə hər şey barədə həmişə təzə, ətraflı informasiya almağa can atırlar. Onlar üçün konfranslar, telefon zəngləri, video və daim meydana çıxan yeni ideyalar cənnətə bərabərdir.
Əslində Əkizlər üçün ən mühüm olan şey — fikir və danışıqdır. Onlar həmışə yeni ideya və duyğutar aclığı çəkirlər və elə ona görə də yeni-yeni insanlara ehtiyac hiss edirlər.
Əkizlərin hər şeyi bilmək marağı ödənmir: onlar təzə xəbərlər eşitmək və bütün yenilikləri görmək həvəsi ilə alışıb yanırlar. Əkizlər yeni ideyanı hər bir tərəfdən nəzərdən keçirirlər ki, onun nə verəcəyini, hansı fayda gətirəcəyini görsünlər.
Davamı →

Buğa bürcü haqqında

Xeyirxah, qayğıkeş, səbirli, etibarlı — bütün bu sözlər öz dostun — Buğanı onu heç görməyən bir şəxsə ilk dəfə təsvir etmək istəyəndə sənin ağılına gəlir. Hər bir kəsə öz həyatında Buğa bürcü altında doğulan insan lazımdır: bunlar sədaqətli və etibarlı adamlardır. Eyni zamanda bunlar özlərininki hesab etdikləri ərazidən çıxıb getməkdən qəti imtina ediriər. Buğanın tərsliyi hər hansı bir şəxsi ağlamaq həddinə gətirsə də, o yerindən tərpənən deyil.Buğalar xaraktercə öküzü xatırladırlar. Öküzfər bir qayda olaraq öz sahələrində otlayırlar; onlar burada çox da hərəkət etmirlər, lakin heç kəs çəmənliyin kimə məxsus olmasına şübhə etmir və insanların əksəriyyəti həmin sahənin yanından ötüb keçməyə üstünlük verərlər.
Davamı →

Qoç bürcü haqqında

Qoç bürcü altında doğulan şəxslər parlaq, canlı, məqsədyönlü, enerjili, idmançı olurlar. Qoç — Zodiakın ilk bürcü işə birinci başlayır və bir qayda olaraq hamıdan tez finişə gəlib çatır. Qoçların işi olanda hamıdan artıq xoşbəxtdirlər.
Bu bürc altında doğulanlar hər hansı bir iş haqqında azacıq fikirləşən kimi dərhal ona girişirlər. Başqaları üçün həddən artıq tələsik olan — Qoçlar üçün demək olar ki, adəti bir şeydir.
Qoç — çox qabiliyyətlidir və həmişə səliqəlidir. Onun qəlbi entuziazm (ruh coşqunluğu) ilə doludur. Bəzən qoçu təəccübləndirir ki, niyə başqaları onun etdiklərini bacarmırlar.
Davamı →

Toy qoroskopu

Deyirlər ki, nigah – iki nikbinin bilinməzliyə doğru uçuşudur. Yəqin ki, bu dogrudan da belədir. Kim qabaqcadan deyə bilər ki, həyat necə alınacaq, qarşıda nə gözləyir? Ailə həyatında qarşıya çıxacaq çoxlu sayda maneələrdən necə uzaq olmaq olar? Nə etməli ki, ailə həyatı uzunömürlü və xoşbəxt olsun? Necə edəsən ki, xəyallarında yanılmayasan? Təəssüf ki, suallar cavablardan çoxdur. Bütün kişilər və qadınlar öz talelərini bir-biri ilə bağlayarkən yalnız xoşbəxtliyə ümid edirlər. Astroloji nöqteyi-nəzərdən nigahın möhkəm və uzunömürlü olmasının ən dəqiq analizini almaq üçün şəxsi qoroskop tərtib olunmalıdır.

Bir-biri ilə yaxşı tutan bürclər:


Buğa + Xərçəng. Bu ittifaqın ahəngdarlığı ümumi maraqlara, hər şeydən əvvəl də ailə ocağına, uşaqlara bağlılığa əsaslanıb. Lakin hər bir ailədə vaxtaşırı söz-söhbət, anlaşılmazlıqlar olur. Beləliklə, qarşılıqlı məhəbbət və hörmətə baxmayaraq, həm ər, həm də arvad tərəfindən xəyanət gözləmək mümkündür. Belə xəyanətdə müsbət cəhətlər də var, çünki qəribə də olsa, xəyanət ittifaqı möhkəmləndirir. Necə deyərlər, hər şey müqayisədə tanınır. Ailədən kənarda əlaqəsi olan hər bir kəs öz həyat yoldaşında bu vaxta qədər bilmədiyi saysız müxtəlif keyfiyyətlər tapır. Ən əsası isə hər ikisinə aydın olur ki, ev elə bir qaladır ki, orda səni həmişə düzgün başa düşər və bağışlayarlar.
Davamı →