Рейтинг
+9.57

cərrahi xəstələrə qulluq

13 üzv, 5 topik

Orqan köçürməsi

Bir insanın təsadüfi ölümü başqasını həyata qaytara bilər. Orqan köçürülməsi sahəsində ixtisaslaşmış klinikaya düşmək üçün hansı fəlakət baş verməlidir? Bu klinikalarda yüngül xəstə olmur. Əməliyyata hər hansı orqanı fəaliyyətdən tam dayanmış və həyatı artıq «tükdən» asılı olan insanlar məruz qalır.
Bu vəziyyətdən öndə isə inkişaf edən xəstəlik ilə uzun illər davam edən üzücü mübarizə durur. Belə güman etmək olar ki, bu qədər iztirab çəkməkdən və sıradan çıxmış orqanı «yamamağa» çalışmaqdansa, onun yerinə yeni və sağlamını köçürmək daha asan olmazmı? Nəyə görə bu üsul geniş istifadə olunmur?
Hər halda, belə əməliyyat həmişə son variant hesab olunur. Çünki bu əməliyyatdan sonra resipiyent (xəstə)  ömrü boyu xüsusi preparatlar qəbul etməyə və müalicə aldığı həkimə məhkumdur.
Ardı →

Operasiyaya bilavasitə hazırlıq

Operasiyaya bilavasitə hazırlıq bir gün qalmış və operasiya günü aparılır. Xəstə vanna qəbul edir, onun yataqağılarını və alt paltarını dəyişirlər. Operasiya günü operasiya sahəsinin və onun ətrafındakı böyük bir nahiyəni (qarın boşluğunda operasiya aparılacaqsa qasığı, qasıq dəbəliyində — aralığı, budu və s.) ülgüclə qırxırlar. Xətərsiz və xətərli ülgücdən istifadə etməyi xəstəxananın dəlləyindən öyrənmək lazımdır. Operasiyaya bir gün qalmış ülgücləmək lazım deyil, çünki bir günə tüklər çıxır, xırda sıyrıntılara isə infeksiya düşə bilər. Ülgücləməmişdən əvvəl dərini dezinfeksiyaedici məhlulla silir və qurumağa qoyur, qırxandan sonra isə spirtlə silirlər. Operasiyanı acqarına aparırlar. Səhər xəstənin diş protezlərini çıxarır, tənzifə büküb tumboçkaya qoyurlar. Başına papaq geydirir, yaxud yaylıq bağlayırlar (qadınların saçları uzunsa, hörürlər).


Ardı →

Operasiyaya hazırlıq

Cərrahiyyə şöbəsinə daxil olan xəstələrin əksəriyyətinə cərrahi müdaxilə edilir. Xəstənin daxil olduğu andan operasiya aparılana qədər olan müddət operasiyaqabağı dövr adlanır. Operasiya qabağı aparılan proseduralar (operasiyaqabağı hazırlıq) ağırlaşmaların qarşısını almaq üçün görülən tədbirlər olub operasiya təhlükəsini azaltmaq məqsədi daşıyır.


Ardı →

Çıxıqlar

ÇIXIQ — oynaqla birləşən sümüklərin uclarının fizioloji mütəhərriklik həddindən qeyri-normal və uzun müddət yeridən çıxıb oynağın funksiyasının pozulmasıdır. Travma nəticəsində baş verən (daha tez-tez olur) çıxıqlar; oynaqların və oynaq səthlərinin düzgün inkişaf etməməsi nəticəsində baş verən anadangəlmə çıxıqlar; vərəm və ya distrofik proseslə əlaqədar olan patoloji çıxıqlar; tük travmatik çıxıqdan sonra bağ aparatının zəifləməsi nəticəsində baş verən adi çıxıqlar ayırd edilir.
Ardı →