Mentalkids (fosforilserin,inozitol)

Nitq qüsurlarının ən çox yayılmış funksiyalarından biri də kəkələməkdir.Kəkələmə nitq aparatının qıc olması ilə nəticələnən həm də bu zaman nitqin surətinin təşkilinin pozulması ilə müşayət olunan  qüsurdur.Kəkələmənin əmələ gəlməsində birinci dərəcələ rolu baş-beyin qabığında sinir proseslərinin qarşılıqlı əlaqəsinin pozulması oynayır.Kəkələmə problemi olan uşaqlar xüsusi diqqət ilə əhatəli olmalıdırlar. Beləki onlar stressdən,əsəbdən uzaq olmalı,kəkələyən zaman onların yanında bu problemə bir o qədərdə fikir verilməməli,onlara hekayələr,nagillar danışaraq onları yormamaq şərtilə dilinin dolaşıqlığını aradan qaldırmağa səy göstərməli,loqopedə müraciət edilməlidir.

Проблемы речи у детей
Hal-hazırda tibbdə müasir vasitə olan Mentalkids nitq inkişafının ləngiməsində istifadə olunan ən effektiv preparat sayılır.Tərkibində-fosforilserin,inozitol,magnezium,fol turşusu,vitamin B3,B5,B12,B2,B6,E olan bu preparat uşaqlarda nitq inkişafının ləngiməsində müsbət təsir göstərməklə həm də sinir sisteminin fəaliyyətinin yaxşılaşdırır,beyin hüceyrələrinin hipoksiyaya davamlılığını artırır,membranoprotektor,lipotrop,antidepressant təsir göstərir.

Mentalkids eyni zamanda  psixoemosional stress,depressiya,kəllədaxili hipertenziya,yaddaş və intellektual səviyyənin enməsi,diqqət konsentrasiyasının pozulması,immun sistemin zəifliyi,intensiv böyümə dövrü və s. hallarda istifadə edilir.
Mentalkids 1 yaşa qədər uşaqlara ½ şərbət qaşığı (2,5 ml) gündə 1 dəfə,1 — 3 yaşında uşaqlara 1 şərbət qaşığı (5 ml) gündə 1 dəfə,4 — 6 yaşında uşaqlara 1,5 şərbət qaşığı (7,5 ml) gündə 1 dəfə,6 yaşından yuxarı uşaqlara isə 2 şərbət qaşığı (10 ml) gündə 1 dəfə təyin olunur.


0 şərh