Heydər Əliyev-Həyat Xronologiyası

Heydər Əlirza oğlu Əliyev1923-cü il mayın 10-da Azərbaycanın Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. O,1939-cu ildə Naxçıvan Pedaqoji Texnikumunu bitirdikdən sonra Azərbaycan Sənaye İnstitutunun (indiki Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası) memarlıq fakültəsində təhsil almışdır. Bütün ömrünü Azərbaycana həsr etmiş desək, heç də səhv demiş olmarıq.
1941-ci ildən Heydər Əliyev Naxçıvan MSSR Xalq Daxili İşlər Komissarlığında və Naxçıvan MSSR Xalq Komissarları Sovetində şöbə müdiri vəzifəsində işləmişdir
1944-cü ildə dövlət təhlükəsizliyi orqanlarına işə göndərilmişdir.
1957-ci ildə isə Azərbayca Dövlət Universitetinin tarix fakültəsini bitirmişdir.
1964-cü ildən Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti yanında Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsi sədrinin müavini,
1967-ci ildən isə sədri vəzifəsində işləmiş, general-mayor rütbəsinə qədər yüksəlmişdir.
1969-cu il iyul plenumunda Heydər Əliyev Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi seçilmişdir.
Heydər Əliyev 20 il ərzində SSRİ Ali Sovetinin deputatı, 5 il isə SSRİ Ali Soveti sədrinin müavini olmuşdur.
14 iyul 1969-3 dekabr 1982-Azərbayca Kominist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin Katibi 11-ci katibi.
24 noyabr 1982-23 oktyabr 1987 — SSRI Nazirlər Soveti Sədrinin Birinci müavini.
3 sentyabr 1991-15 iyun 1993-Naxçıvan MR Ali Məclisinin Sədri.
10 oktyabr 1993-31 dekabr 2003-Azərbaycan Respublikasınin 3-cü Prezidenti.
12 dekabr 2003- Ölüm günü

 

0 şərh