Рейтинг
+143.37

Böyük insanlar,şəxsiyyətlər

145 üzv, 213 topik

Akademik Cəlil Hüseynov: alim və pedaqoq

Akademik Cəlil Yusif oğlu Hüseynov xalqımızın fəxr etdiyi alimlərdən biridir.
Cəlil Hüseynovun həyatını təbabətin ən çətin və əhəmiyyətli sahəsinə — patoloji anatomiyaya həsr etmiş görkəmli alim idi. Akademik Cəlil Hüseynov təbabətin aktual nəzəri problemlərinə həsr olunmuş samballı əsərlərin müəllifi, milli patoloji anatomiya məktəbinin yaradıcısıdır. Bu sahədə yüksək ixtisaslı mütəxəssislərin, alim və praktiklərin hazırlanmasında onun rolu danılmazdır. Cəlil Hüseynovun adı Sovet İttifaqı ilə yanaşı, dünyanın bir çox ölkələrində çalışan patomorfoloqlar arasında yaxşı tanınlrdı.
Davamı →