Hazırcavab əsgər

Bəzən elə olurdu ki, Birinci Pyotr sadə geyimdə tanınmaz halda şəhəri gəzintiyə çıxırdı və sadə insanlarla söhbət edirdi. Günlərin bir günü I Pyotr meyxanada oturub əsgərlərlə pivə içirdi. Əsgərin biri içki almaq üçün öz qılıncını girov qoyur.

I Pyotr çox təəccüblənir. Əsgər isə cavab verir ki, hələlik qınına qılınc əvəzinə taxta qoyacaq, əmək haqqını alıqdan sonra isə yenidən qılıncını geri alacaq.

Səhər I Pyotrun özü alaya gedir və baxış aparır. I Pyotr əsgər sıralarını gəzir və həmin əsgəri tanıyır, onun qarşısında dayanır və deyir: «Mənim başımı qılıncınla vur!». Əsgər quruyub qalır və çarı vurmayacağını deyir.

Çar səsini yüksəldərək deyir: «Başımı vur dedim! Yoxsa səni elə bu an əmrimə itaət etmədiyin üçün dar ağacından asacaqlar!»

Əsgər əmrə itaət etməli olur. O, taxta qılıncını götürür və ucadan deyir: «Tanrım! Mənim qılıncımı taxta et!» və çara vurur. Zərbədən taxta qılıncın qırıntıları ətrafa uçur.

Bütün alay heyrətlənir və deyir: “Tanrı bizə bir möcüzə bağışladı!”. Çar bığlarını burur və yavaşdan deyir: “Hazırcavabsan!” və ucadan alayın komandirinə deyir: “Əsgərin qını təmiz olmadığı üçün 5 sutka cəza! Daha sonra isə o, şturman məktəbinə göndərilsin!”.

Ruscasi
Петр Первый, рассказывают, в простой одежде ходил неузнанным по городу и беседовал с простыми людьми. Как-то вечером в кабаке пил он пиво с солдатом, а солдат за выпивку заложил свой палаш (прямая тяжелая сабля). На недоумение «Петра Михайлова» солдат объяснил: мол, пока вложу в ножны деревянный палаш, а с жалованья выкуплю. Наутро в полку — царский смотр! Царь приехал в полк! Прошел по рядам, узнал хитреца, остановился и приказывает:
— Руби меня палашом!"
Солдат онемел, головой отрицательно мотает. Царь голос возвысил:
— Руби! Не то сей секунд тебя повесят за небрежение приказом!
Делать нечего. Солдат схватился за деревянный эфес, проорал:
— «Господи Боже, обрати грозное оружие в древо!» — и рубанул. Только щепки полетели! Полк ахнул, полковой поп молится:
— Чудо, чудо Бог даровал!
Царь подкрутил ус, вполголоса сказал солдату: «Находчив, сволочь!» — и громко полковому командиру:
— За нечищены ножны пять суток гауптвахты! А после направить в штурманскую школу.…

0 şərh