Рейтинг
+27.11

Ərzaqlar

28 üzv, 283 topik

Mikroelementlər

Orqanizmimizin sağlamlığı vitamin və mikroelementlərdən asılıdır.
Dəmir- Ən vacib mikroelementlərdəndir. Bu element orqanizmdə qanyaratmada, oksigen mubadiləsində və immun sisteminin bərpasında mühüm rol oynayır. Kişilərdə dəmirə olan günlük tələbat 10mq. olduğu halda, qadinlarda bu göstərici 18mq.-ya çatır. Qaraciyər, quzu əti, yumurta, çuğundur, qara çörək,qırmızı alma dəmirlə zəngindir. Dəmirin çatışmamazlığı qan azlığına səbəb olur. Dəmirin normadan artıq olması isə orqanizmin antioksidant sisteminə mənfi təsir ederək zəhərlənməyə səbəb ola bilər.
Davamı →

Kartofun tarixi

Dənli bitkilərdən sonra kartof ən geniş yayılmış ərzaqlardan biri hesab olunur. Bundan başqa, ondan sənayedə müxtəlif məhsullar, habelə xammal da alınır. Məsələn, 1 ton kartofdan orta hesabla 170 kiloqram nişasta, yaxud 80 kiloqram qlükoza və ya 112 litr etil spirti alınır. Ondan mal-qara üçün 1,5 ton yem kütləsi də almaq olur. Kartofdan alınmış etil spirtindən 150-yə yaxın müxtəlif sənaye sahələrində istifadə edilir. Spirt istehsalı zamanı böyük həcmdə karbon qazı alınır ki, onu da soyudub quru buza döndərirlər.
Kartofun faydalı cəhətləri çoxdur. Məsələn, çiy kartof şirəsi mədədə və onikibarmaq bağırsaqda yaraların sağalmasına müsbət təsir göstərir
Davamı →