Geyimdə olan nişanların mənası


1.
Əl yuması.

2. Yuma qadağan edilmişdir.

3. Maksimal temperatur 30 dərəcə, yalnız əl ilə yuma, sıxmamaq.

4. Göstərilmiş temperaturdan yuxarı yumamaq, əl və ya maşın yuması zamanı.

5. Əl və ya maşın yuması. Göstərilən temperatura diqqətlə riayət etmək, güclü mexaniki emala məruz qoymamaq, yaxalamaq, soyuq suya tədricən keçmək, paltaryuyan maşında sıxma vaxtı sentrifuqanın yavaş rejimini qoymaq.

6. Küllü miqdarda su ilə çox nəzakətli yuma, minimal mexaniki iş, sürətli yaxalama vaxtı aşağı dövriyyə.

7. Xloru özündə saxlayan ağardıcılarla yuma icazə verilmişdir. Yalnız soyuq sudan istifadə etmək, tozun tam həll olunmasını izləmək.

8. Yuma vaxtı ağardıcıları (xlor) özündə saxlayan vasitələrdən istifadə etməmək.

9. Ütüləməyə icazə verilmişdir.

10. 110 dərəcə maksimal temperaturda ütüləməyə icazə verilmişdir. Həminki qaydalar sintetik liflər üçün də keçərlidir: neylon, poliester, asetat və başqalar. Toxuma üzləməsindən istifadə etmək, buxardan istifadə etməmək.

11. 150 dərəcə maksimal temperaturda ütüləməyə icazə verilmişdir. Poliesterlə və viskozla yun və qarışdırılmış liflər üçün mümkündür. Rütubətli parçadan istifadə etmək.

12. 200 dərəcə maksimal temperatur vaxtı ütüləməyə icazə verilmişdir. Kətan və pambıq üçün də keçərlidir. Məmulatı azca nəmləndirmək olar.

13. Yalnız quru təmizləmə.

14. İstənilən həllediciylə quru təmizləmə.

15. Təmizləmə yalnız karbohidrogenlə, xlor etileniylə və monoftortrixlor metanom-la.

16. İstifadəylə təmizləmə yalnız karbohidrogen və triftortrixlormetanla.

17. Təmizləmə yalnız suyun əlavə edilməsiylə məhdudlaşdırılmış vaxtı (yanında) karbohidrogenlə, xlor etileniylə və monoftortrixlormetanom-la, mexaniki təsirə və qurutmanın temperaturuna nəzarət.

18. Təmizləmə yalnız suyun məhdudlaşdırılmış əlavə edilməsi vaxtı karbohidrogenlə və triftortrixlormetanom-la, mexaniki təsirə və qurutmanın temperaturuna nəzarət.

19. Sıxmağa və paltaryuyan maşında qurutmağa icazə verilmişdir.

20. Sıxmağa və paltaryuyan maşında qurutmağa icazə verilməmişdir.

21. İlıq temperatur vaxtı qurutmaq.

22. İsti temperatur vaxtı qurutmaq.

23. Sıxmadan sonra vertikal qurutmaya icazə verilmişdir.

24. Sıxmasız qurutmaq.

25. Horizontal səthdə qurutmaq.

0 şərh