Azərbaycanda sufizm

Azərbaycanda Təsəvvüf hərakatları 8-ci 10-cu əsrlərdə başlamışdır. Azərbaycanda yaşadıqları bilinən ilk sufilərin bəziləri bunlardır: Əbu Hüseyn Dündari Şirazi, Hüseyn Yəzdinyar, Əbu Həsən, Əbü Züra, Əbu Abbas, Əbu Səid Abdal Bakuvi, Əbu Abbas Əhməd, Ahi Fərəc Zəncani, Xacə Məhəmməd Xoşnam, Balə Xəlil Mərəndi, Əbu Bəkr Şami. 11-ci əsrdə Azərbaycanda Əbu Səid Əbulxeyrin davamçıları olan iki qardaş sufi də yaşamışdır; Baba Kuhi kini tanınan Əli Məhəmməd Abdullah Bakuvi və Qaraşı Hüseyn Şirvani. Əbu Səidin Azərbaycanda bir çox müridi və təkyəsi old
Müəllif: Nuranə Heybətova

0 şərh