Рейтинг
+2.26

Fiqh (şəriət)

14 üzv, 75 topik

Nəcasat

Məsələ 84: Nəcasat 10-dur: 1) Bövl (sidik), 2) Ğait (nəcis), 3) Məni, 4) Murdar, 5) Qan, 6, 7) İt və donuz, 8) Kafir, 9) Şərab, 10) Nəcis yeyən heyvanın təri.


Ardı →

Təxəlli (ayaqyolu) hökmləri

Məsələ 57: Təxəlli və digər vaxtlarda insana vacibdir ki, öz övrətini (cinsiyyət üzvünü) yetkinlik yaşına çatmış adamlardan, ona məhrəm olan ana və bacısından, hər hansı divanədən, yaxşını pisdən seçən uşaqdan gizlətsin. Lakin ər və arvada öz övrətlərini bir-birindən gizlətmək vacib deyil.
Məsələ 58: İnsanın övrət yerini xüsusi bir şeylə örtməsi lazım deyil, məsələn, öz əli ilə də örtsə kifayətdir.
Məsələ 59: Təxəlli zamanı bədənin ön tərəfini, yəni qarın və sinəni, eyni zamanda arxa tərəfi lazım ehtiyata əsasən qibləyə tərəf tutmaq olmaz.
Məsələ 60: Təxəlli vaxtında bədəninin ön tərəfi və ya arxa tərəfi qibləyə tərəf olan bir kimsə, yalnız övrətini qiblədən döndərirsə, kifayət etməz. Əgər bədəninin ön və arxa tərəfi doğru olmazsa, müstəhəbb ehtiyat odur ki, övrətini üzü və arxası qibləyə çevirməsin.


Ardı →

İslamda 10 haqq

1.Allahın haqqı.
Bu haqq hər bir müsəlman üçün ən mühüm olan haqdır. Allah-təala bizə yalnız Onun təkliyinə inanmağımızı buyurur ki, biz insanlar Onun əmrlərini yerinə yetirmək və qadağan edilənlərdən çəkinək.
Mən cinləri və insanları yalnız Mənə ibadət etmək üçün yaratdım. Mən onlardan ruzi istəmirəm.Şübhəsiz ki, ruzi verən də, yenilməz qüvvət sahibi olan da Allahdır! (əz-Zariyat surəsi, 56-58)

2.Məhəmməd peyğəmbərin (s.ə.s) haqqı.
Məhəmməd peyğəmbər (s.ə.s) miladi tarixlə 570 və ya 571-ci ildə anadan olub, Allah-təala onu 40 yaşında bütün bəşəriyyət (insanlar və cinlər) üçün peyğəmbər seçmişdir.
Peyğəmbər sizə nə verirsə (şəriət hökmü) onu götürün, nəyi qadağan edirsə, ondan əl çəkin, Allahdan qorxun! (əl-Həşr surəsi, 7)

Ardı →

Namaz qılmağın gözəlliyi

Əs-Səlamu Aleykum. Namaz qılmaq Allahın əmridir. Allah təala bizə buyurur ki,«Mən insanları və cinləri yalnız Mənə ibadət etmək üçün yaratdım». İbadət etmək bizim özümüz üçün lazımdır. Bizim özümüzə xeyirdir. Əlbəttə bizim ibadətlərimizin yalnız özümüzə faydası var. Bu ibadətlərdən də biri namaz qılmaq ibadətidir. Namaz qılmaq insana rahatlıq gətirir. Namaz qılanda iman artır. Bunu heç bir sözlə təsvir etmək olmaz. Allahın Rəsulu (ona və aləsnə salam olsun) namaz haqqında saysız-hesabsız kəlamlar zikr etmişdir.
Ardı →

Təyəmmüm

Lüğəti mənada qəsd etmək (yönəlmək), dində isə (istilahi mənada) təmiz torpağa qəsd edib onunla üz və əlləri məsh etmək deməkdir. Uca Allah buyurur:
«Xəstələndiyiniz, səfərdə olduğunuz, ayaqyolundan gəldiyiniz və ya qadınlarla yaxınlıq etdiyiniz zaman su tapmasanız, pak torpaqla təyəmmüm edin, ondan üzünüzə və əllərinizə sürtün.» (əl-Maidə surəsi, 6-cı ayə)

Nə zaman təyəmmüm etmək olar?
1. Su tapılmadıqda və ya istər qüsl, istərsə də dəstəmaz alaraq paklaşmağa kifayət qədər su olmadıqda;
2. Dəstəmaz almalı, yaxud qüsl etməli adam yaralı və ya xəstə olduqda halının pisləşməsindən, yaxud xəstəliyinin uzanmasından qorxduğu zaman;
3. Hava çox soyuq olduqda, dəstəmaz alan, yaxud qüsl edən adam soyuq sudan istifadə etdiyi təqdirdə ona zərər toxunacağından qorxduqda, yaxud sudan istifadə etmək (qızdırmaq və s.) imkanı olmadıqda.
Uca Allah buyurur:
Ardı →