Qırmızı alma

  • Flora
Ləti qırmızı olan alma yalnız qeyri-adi, dadlı və ətirli deyil, həm də faydalıdır. Onlar adi növlərdən daha çox antioksidanlar və vitaminlər ilə zəngindirlər. 

Qırmızı lətli bütün alma ağacları yabanı bitki növü olan – Nedzveçki alma ağacından törəmədilər. Bu ağacları nəmli və qidalı torpaqda əkmək tövsiyə olunur, əsasən qara və boz meşə torpaqlarında əkirlər. Torpağın 80 sm dərinliyində olan ərazidə karbonat tərkibinin 10-12% -dən çox olmaması vacibdir.

Digər alma ağacları ilə müqayisədə, «qırmızı rəngli» növlərin tinginin (şitilin) inkişaf mərhələsi adi növ ilə müqayisədə daha gec baş verir. Beləliklə, budaqlar gecikmə ilə inkişaf etməyə başlayır, qönçələr isə daha sonra çiçəkləyir. Məsələ ondadır ki, əvvəlcə ağacların yalnız kök hissəsi inkişaf edir, lakin sonra meyvə verməyə başlayırlar.

Ağacın aşağı hissəsində çiçəkləmə yuxarıdan əvvəl başlayır. Məhsul ən çox sentyabrın sonu yığılır və fevral ayına kimi saxlamaq olur. 

Ləti qırmızı almaların ən yaxşı növləri bunlardır: Baya Marisa (Baya Marisa), Çəhrayı İnci (Pink Pearl), Redlav Odisso (Redlove Odysso), Redlav Era (Redlove Era) və Vinerpo (Vinerpo).

0 şərh