Dahilər adlarında gizlənib

Nyuton (Cazibə qanunu)
Kopernik (Yerin Günəş ətrafında fırlanması)

Darvin (Təkamül təlimi)

Qaliley (Teleskop)

Eynşteyn (E=mc2)

Edison (Elektrik lampası)

Arximed (Cisimlərin tarazlığı)

Pifaqor (c2=a2+b2)

Tesla (Maqnit sahəsi induksiyası)


Kapil Baqat

0 şərh