Iran memarlıq nümunələri

İran mədəniyyətinin zəngin memarlıq nümunələri əsasən dini mövzudadır. Məscidlər,ziyarətgahlar, dini obyektlər İran-islam mədəniyyətinin gözəçarpan nümunələridir.


islam mədəniyyəti
məscid interyeri (mosque interier)
Persian culture
şah sarayı
persian mosque
müsəlman mədəniyyəti,islam kulturası
Göy məscid
müsəlman ornamentləri
fars memarlığı
islamic architecture
fars arxitekturası
ziyarətgah
Iran zəngin mədəniyyətə malikdir
cənub ölkəsinin günəşli təbiəti
Iran dini turizm üçün ideal məkanlardandır
nəhəng məscid və iranlılar
iki minarəli məscid
məscid günbəzi
müsəlman memarlıq nümunəsi
Persia: country of islamic architecture
islamic culture: architectural miracles of islam countries
mavi-göy kaşı ilə işlənmiş interyer
the most beautiful mosque

İranda məscid

1 şərh

Shabnam_Ilham
Şərq üslubunda olan memarlıq nümunələri çox xoşuma gəlir… Adamı bir növ ovsunlayır…