Рейтинг
+46.78

Gender-Cinslərin fəlsəfəsi

31 üzv, 34 topik

Toksik münasibət: Fədakarlıq, yoxsa travmalı bağlılıq?

Azərbaycan qadını romantik münasibətlərdə: Fədakarlıq, yoxsa travmalı bağlılıq?

Travmalı bağlılıq fenomeni Stokholm şəhərində baş verən bir bank soyğunçuluğuna əsaslanır. Bu bank soyğunçuluğu zamanı işçilər əsir götürülür. Ancaq tədqiqatçılar əsir götürülən şəxslərin əsirlikdə olduqları müddətdə soyğunçularla emosional bağlarının inkişaf etdiyini müşahidə edirlər. Əsirlərin yaşadıqları bu vəziyyətə “Stokholm sindromu” deyilir. Stokholm sindromu travmalı bağlılıq konsepsiyası ilə əlaqəli olsa da, travmalı bağlılıq, istismar və zorakılıq kor çarxını əhatə edən münasibətlərdə ikili bağlanma prosesidir.

Travmalı bağlılıq tez-tez istismara və ya şiddətə məruz qalan şəxsin getdikcə gücsüz, köməksiz və


Davamı →

Beynin cinsiyyəti varmı ?

İsrailin Tel Aviv Universitetinin elm adamları qadın və kişi beyinlərinin quruluşunu araşdırıb. Araşdırmaya görə, beyin hər iki cinsiyyətə xas xüsusiyyətlərin mozaikasıdır. Əldə olunan nəticələr ABŞ Milli Elmlər Akademiyasının PNAS adlı nəşriyyatında yayımlanıb. Demək olar ki, bütün beyinlərdə qadın və kişilərə xas xüsusiyyətlərə rast gəlinib. Yəni tam bir kişi beyni və ya tam bir qadın beyni


Davamı →

Erkən nikaha daxil olan qadınlar və onların dünyaya gətirdiyi körpələrin psixofizioloji xəritəsi

Uşaq evlilikləri, on səkkiz yaşından əvvəl, uşaqların evlənmək və uşaq sahibi olmaq üçün fiziki və psixoloji məsuliyyət daşımağa hazır olmadan əvvəl baş verən evliliklərdir. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə olduqca geniş yayılmış olan uşaq evlilikləri, Azərbaycanda da əhəmiyyətli bir problem olaraq qalmağa davam edir. Bu araşdırmanın məqsədi qız uşaqlarının evlənməsinin yayılması, səbəbləri və ən əsası bunun psixoloji nəticələrini araşdırmaqdır. Erkən yaşda ailə quran qızlar bir çox fiziki və psixoloji problemlərlə üzləşirlər. Evliliyində fiziki və cinsi zorakılığa məruz qalır və onu narahat edən bir çox mövzuda fikir bildirməsinə icazə verilmir. Bu vəziyyətin qadınların cəmiyyətdəki qeyri -bərabər mövqelərini gücləndirdiyi və qadınları baxımsızlıq və sui-istifadə halına saldığı düşünülür.


Davamı →

Xəyanətin psixoloji səbəbləri

Bildiyimiz kimi xəyanət problem cəmiyyətimizdə mövcud olan ən aktual problemlərdən biridir.

Əksəriyyətimiz xəyanət dedikdə fiziki (cinsi) xəyanəti nəzərdə tuturuq və bizim üçün ən ağırı fiziki xəyanətdir deyə düşünürük. Xəyanətin isə formaları var: Fiziki, psixoloji və sosial xəyanət.


Davamı →

Kişi və qadınlarda ağrı fərqli olur - ALİMLƏR

Kişilər və qadınlar ağrı siqnallarını fərqli şəkildə hiss və qəbul edirlər.

BRAIN jurnalında dərc edilən yeni bir araşdırmada ilk dəfə kişi və qadın onurğa beyni neyronlarının ağrı siqnallarını fərqli şəkildə emal etdiyi sübut olunub.
Tədqiqatda həm siçovulların, həm də ölümdən sonra bədənlərini elmə bağışlayan insanların onurğa beyni toxumalarından istifadə edilib.


Davamı →

Qadın beyni kişi beynindən necə fərqlənir?

Alimlər bildirirlər ki, onlar yalnız insan beynini deyil, həmçinin kişi və qadın beyni arasında olan fərqin nə olduğunu aşkar edə biliblər.
Bu Beynəlxalq institutun mütəxəssislərinin keçirdikləri irimiqyaslı tədqiqatın hesbına baş verib.
Tədqiqat nəticəsində yalnız qadın və kişi beyninin fərqli olması deyil, həm də bu fərqin nə olması da aşkar olunub.


Davamı →

Feminizm nə deməkdir?

Feminizm qadın azadlığına əsaslanır. Feminizmi dəstəkləyən insanlara «feminist» deyilir. Latınca femina sözündən götürülmüş feminizm konsepsiyası bərabərlik və sosial qruplar arasındakı fərqlərin məhv edilməsini müdafiə edir.

Feminizm, kişi və qadın arasındakı ayrı-seçkiliyə qarşı çıxır və cinslər arasında hüquqi, siyasi, sosial və iqtisadi bərabərliyi müdafiə edir. Feminizmin məqsədi qadın azadlığı və qadının cəmiyyətdəki yerini təmin etməkdir.
Davamı →

Qadın-kişi bərabərliyi mümkündürmü?

Bərabərlik — riyazi termin olmaqla iki yerə, mütləq və təqribi bərabərliyə ayrılır. Elm hər nə qədər tədqiqat istiqamtlərinə görə müxtəlif qruplara, texniki və sosial elmlərə ayrılsa da demək olar, bütün elmlər bir-birilə əlaqəlidir. Çünki analitik elmin predimetləri hər istiqamətdə eynidir. Mahiyyətini izah etmək istədiyimiz «bərabərlik» anlayışı da bir tərəfdən prinsip olaraq riyazi elmi simvolizə edir, digər tərəfdən analitik sosiologiyada «sosial bərabərlik» anlayışını meydana gətirən və xarakterizə edən əsas terminlərdən biridir.

Davamı →

Niyə dahi qadın rəssamlar olmayıb?

Amerikalı incəsənət tarixçisi, yazıçı, professor Linda Nochlin feminist incəsənəti tarixi üzrə aparıcı mütəxəssislərdən biri olub. Nochlinin aşağıda təqdim etdiyimiz məşhur essesi incəsənət tarixinin yeni elmi qolunun başlanğıcını qoyub. Müəllif bu essesində incəsənət tarixini metodoloji önyarğıların müəyyənləşdirilməsi və təkzibi vasitəsilə analiz edir və incəsənət sahəsində “dahilik” anlayışının niyə həmişə kişilərə aid edildiyinin səbəblərini araşdırır.

Davamı →

Hüquqlarımız haqqında bunları bilməliyik

1.Qadın azad şəkildə doğulur və kişilərlə eyni hüquqlarla yaşayır.
2.Hər bir siyasi ictimaiyyətin məqsədi kişi və qadınların təbii və daimi hüquqlarını qorumaqdır. Bu hüquqlar azadlıq, təhlükəsizlik, əmlak və xüsusilə şiddətə qarşıdır.
3.Dövlətin suverenliyi kişilərdən və qadınlardan ibarət olan millətdən qaynaqlanır.
4.Azadlıq və ədalət fərdlərə olan hüquqların qaytarılmasıdır. Qadınlar doğulduqda kişilərin zülmü ilə qarşısı alınır. Bu maneələr təbiət və ağıl qanunları ilə ləğv edilməlidir.
Davamı →