Hüquqlarımız haqqında bunları bilməliyik

1.Qadın azad şəkildə doğulur və kişilərlə eyni hüquqlarla yaşayır.
2.Hər bir siyasi ictimaiyyətin məqsədi kişi və qadınların təbii və daimi hüquqlarını qorumaqdır. Bu hüquqlar azadlıq, təhlükəsizlik, əmlak və xüsusilə şiddətə qarşıdır.
3.Dövlətin suverenliyi kişilərdən və qadınlardan ibarət olan millətdən qaynaqlanır.
4.Azadlıq və ədalət fərdlərə olan hüquqların qaytarılmasıdır. Qadınlar doğulduqda kişilərin zülmü ilə qarşısı alınır. Bu maneələr təbiət və ağıl qanunları ilə ləğv edilməlidir. Hüquqlarımız haqqında bunları bilməliyik
5.Təbiət və ağıl qanunları cəmiyyətə zərər verəcək bütün davranışları aradan qaldırır.
6.Qanun ümumi iradənin ifadəsi olmalıdır. Bütün kişi və qadın vətəndaşlar özləri və ya onların vəkilləri vasitəsilə qanunların qəbul edilməsi prosesində iştirak etməlidirlər. Qanunlar bütün vətəndaşlara bərabər tətbiq edilməlidir. Kişi və qadın vətəndaşı ayrı-seçkilik olmadan bütün vəzifələrə qəbul edilməlidir.
7.Qadınların müstəsna hüquqları yoxdur. Qadın kişilərlə eyni qanunlara tabedir.
8.Qanun yalnız açıq və aydın cəzalar verir. Qadınlar cinayət əməlindən əvvəl və qanuna müraciət etmədən cəzalandırıla bilməzlər.
9.Qanunda nəzərdə tutulan qanuna və qanunla nəzərdə tutulmuş sanksiyalara tabedir.
10.Heç kim fikirdən məhkum edilə bilməz. Qadının icra dayandırmaq hüququna malik olduğu kimi, qadın çıxış nitqini götürmək hüququna malikdir.
11.Fikirlərin ifadə edilməsi qadınların ən mühüm hüquqlarından biridir. Bu azadlıq atalarının atasını öz uşaqları ilə təmin edir. Hər qadının bir qərəzdən ötəri həqiqəti gizlətməyə məcbur edildiyi zaman «Mən sənin uşağının anasıyam» deyə bilər.
12.Qadın hüquqlarının təmin edilməsi qadınlara imtiyaz verməməlidir, amma hamının xeyrinə xidmət etməlidir.
13.Dövlətin inzibati xərcləri üçün qadınlardan və kişilərdən bərabər paylar tələb olunur. Qadınlar həm də bu işi yerinə yetirmək üçün peşələr, iş yerləri və vəzifələrin paylaşılmasında iştirak edirlər.
14.Kişi və ya qadın vətəndaşların vergilərin özləri və ya onların vəkilləri tərəfindən məcburi olub-olmadığı barədə qərar vermək hüququ vardır. Qadınlar vergilərin toplanması və verilməsi prosesinə kömək edərkən, kişilərlə bərabər vergi ödəmək prinsipini qəbul edirlər.
15.Sosial xərcləri ilə kişilərlə birlikdə iştirak edən qadınlar maliyyə məsələləri üzrə dövlət orqanlarından məlumat almaq hüququna malikdirlər.
16.Hüquqların təmin edilməməsi və səlahiyyətlərin ayrılması qəbul edilməyən bir cəmiyyətdə konstitusiya yoxdur. Millətin formalaşan fərdlərinin əksəriyyətinin icrasına aid olmayan bir qanun yoxdur və etibarsızdır.
17.Birlikdə və ya ayrıca olaraq, əmlak qadının və kişinin haqqıdır. Bütün vətəndaşların bu toxunulmaz və müqəddəs haqqı var. Qanunla nəzərdə tutulan ictimai öhdəliyin açıq şəkildə tələb olunmadığı və əvvəlcədən təyin edilmiş ədalətli təzminat ödənilmədiyi təqdirdə, heç kəs millətin əsas miras payından məhrum edilə bilməz.

Mənbə:qadinla.com

0 şərh