Adolf Hitler (1889 - 1945)

Adolf HitlerHitler dünya tarixinin mərkəzi fiqurlarından biri olmaqla heç şübhəsiz ki, dünya hərb tarixinin də titanlarından biridir. Çünki Amerika hərb tarixçisi Lenninqin yazdığı kimi heç Çingiz xan da bu qədər qısa bir müddətdə bu qədər çox ölkə fəth etməmişdi. O, İngiltərə istisna olmaqla demək olar ki, bütün Avropanı almışdı. Türkiyə, İtaliya və İsveçrə kimi işğal olunmayan ölkələr də onun iradəsi altında idi. Bütün bu ölkələr isə heç də hərbi-texniki və iqtisadi potensial cəhətdən Almaniyadan geridə qalmırdı. Üstəlik SSRİ və bəzi Afrika ölkələrini də bura qatsaq (əlbəttə, 46 dərəcəli şaxta və İngiltərə-ABŞ basqınları olmasaydı), onda bu fatehliyin miqyası fantastik şəkil alar.
Bəs, yoxsul bir Avstriya kəndlisinin oğlu necə oldu ki, bu qədər böyük əməllərin sahibi oldu? Bunun kökünü əlbəttə, ambisiya ilə daxili əzəmətin uyğunluğunda axtarmaq lazımdır. Dünyanı öz ayaqları altında görmək istəyən siyasi və hərbi liderlər dünyada doludur. Amma yalnız milyonlardan birinə belə bir əzəmət qismət olur. Bəs bu əzəmət və böyüklük nədən yaranır? Onun mahiyyəti nədir? Hər cür ortabablığa, riyakarlığa, yalana, mənfurluğa, miskinliyə, qorxaqlığa nifrət və əksinə, ədalətə, həqiqətə, böyüklüyə, alicənablığa və ləyaqətə məhəbbət! Bəli, köksündə bu cür hisslər çağlayan gənc heç şübhəsiz ki, hansı sahədə olursa-olsun həyatda xariqələr yaradacaq və xariqə yaradanların bütü olacaq. Gənc Adolf da belə idi.

Əlbəttə, biz faşist və kommunist deyilik və bu cür radikal partiyalara rəğbətimiz də yoxdur. Lakin hər hansı şəxsiyyətin və ya partiyanın əvvəlcə nə istədiyinə, sonra isə onun nə yaratdığına baxmaq lazımdır. Əlbəttə, bəsirətli şəxslər kimin kim olduğunu əvvəlcədən hiss edirlər. Hitler nə istəyirdi? O, nə istəyirdisə onu da yaratdı. Ölkəsini iki mənfur və riyakar subyektlərdən, kommunistlərdən və yəhudilərdən azad görmək! Və o, buna nail oldu. Bəs, Lenin və Stalin nə istəyirdilər? Guya azad cəmiyyət. Amma nə yaratdılar? Hər cür azadlığın izi-tozu da olmayan köləlik. Biz bilirik ki, yəhudilərə münasibətdə də Hitler haqlı idi. Çünki onlar harada varsa, orda öz mahirlik, işbazlıq və proteksionizm əməlləri ilə yerli xalqın qanını (yəni sərvətini) içəcəklər. Yəhudilər yaxşıdır, amma az miqdarda. Yəhudilər yaxşıdır, amma öz vətənlərində. Hitler onları buna nə qədər çağırsa da, yəhudilər yağlı yerlərini tərk etmək istəmirdilər. Bir daha qeyd edək ki, əlbəttə, heç kim faşizmi bəyənmir. Lakin ortaya seçim qoyulsa, əlbəttə, faşizm kommunizmdən çox-çox ləyaqətlidir.
 
Hitler bütün istedadlı gənclər kimi gəncliyində çoxlu məhrumiyyətlərdən keçmiş, sonra könülü 16-cı Bavariya piyada alayına yazılıb Birinci Dünya Müharibəsində cəsarətli və bacarıqlı döyüşçü kimi iştirak edib yaralanmış və döyüş mükafatları ilə təltif olunmuşdu. Ordudan tərxis olunan Adolf Münhenə gəlib yalnız kütləni ayağa qaldıracaq bir partiya ilə ölkədə hakimiyyətin ələ almağın mümkün olduğunu görüb alman Fəhlə Partiyası sıralarına daxil olub. Öz coşqun siyasi ehtirasları, vətəninin və xalqının Birinci Dünya Müharibəsinin nəticələri ilə alçaldılmasına qarşı çıxışları və təşkilatçılıq bacarığı ilə o, sürətlə nüfuz qazanaraq çox qısa müddətdə partiyanın əvəzsiz liderinə çevrilib. Dünya siyasət tarixinə Avropada gedən siyasi proseslərə dərindən bələd olan Hitler dahiyanə hissiyyat və bəsirətlə partiyasını doğru yola yönəldir.
Xalqının psixologiyasına dərindən bələd olan Hitler partiyanın adını dəyişib Milli Sosialist Partiyası qoyub. Az müddətə çoxlu tərəfdarlar toplayaraq 1923-cü il noyabrın 8-9-da Bavariyada antihökumət nümayişi təşkil edir. Amma qiyam qaldırmaqda ittiham olunub həbs edilir. O, Lansberq həbsxanasına atılır. Hitler burada 9 ay qalır və bəşəriyyətin siyasi təbliğat tarixində ən qüdrətli, ən həqiqi və ən sərt bir kitab yazmağa nail olur. «Meyn Kampf» («Mənim savaşım») adlanan bu böyük əsər XX əsrin böyük təsir gücünə malik olan ən populyar və dərin məzmunlu kitablarından biri olur. Qeyd edək ki, nə Lenin, nə də Stalin belə dərin siyasi təhlil nümunəsi yaratmağa qadir olmamışlar. Və deyərdim ki, bu əsər hətta «Kommunist Partiyası Manifesti»ndən və ya «Kapital»dan obyektiv və həyatidir.

Bundan sonra cəmi 8 ilə Hitler partiyasını Almaniyanın ən nüfuzlu və güclü siyasi təşkilatına çevirib 1933-cü ildə seçkilərdə qalib gəlib. Hakimiyyətə gələndən sonra cəmi bir neçə ilə Almaniyam ən qabaqcıl güclü və çiçəklənən Avropa ölkəsinə çevirir.
Hərb sənətinə, taktika və strategiyaya xüsusilə hərbi-texniki yeniliklərə müasir müharibədə həlledici rol oynayan tank, təyyarə və sualtı gəmilərə böyük əhəmiyyət verən Hitler çox qısa müddətdə güclü texnika və silahlanmış dünyada ən qüdrətli ordu yaradır. O, Birinci Dünya Müharibəsində Almaniyanın qəsb edilmiş torpaqlarını geri almağa başlayır. Lakin onun ən əsas arzusu və planı köləlik yuvası və "şər imperiyası" (Reyqan) olan Sovet İttifaqının, daha doğrusu sovet Rusiyasını məhv etmək idi. Bir daha qeyd edək ki, o, bir neçə ilə bütün Avropanı diz çökdürmüşdü və o, sonra niyə tələsdi? Axı, Rusiya ucsuz-bucaqsızdır? Lakin o, gözəl plan — ildırım sürətli fütuhat da hazırlamışdı. Onun sərkərdəlik dühasının qabağında durmaq qeyri-mümkün idi və o, demək olar ki, planını həyata keçirmişdi. Lakin anlaşılmaz və fatal bir səhv, Moskva ətrafında hücumu dayandırmaq, gözləmək və sonra da 46 dərəcəlik şaxtada donmaq.
Tərslikdən qorxuya düşən güclü və tükənməz ABŞ da İngiltərəyə və Sovet İttifaqına qoşuldu. Üç nəhəng dövlət və onlarla müqayisədə balaca Almaniya...
 
Sonrası hamıya məlumdur. 1945-ci ildə Stalin nəinki sovet imperiyasındakı köləliyi qoruyub saxladı, hətta Avropa və Asiyanın özündə Çin kimi nəhəngdə və başqa 10-a qədər ölkədə köləlik rejimini bərqərar etdi.
Hitler ölsə də, onun adını çəkmək illərlə qadağan olsa da, son nəticədə qalib gələn o oldu. İş o dərəcəyə çıxıb ki, «Meyn Kampf» bu gün Rusiyada azad şəkildə çap olunub əldən-ələ gəzir.
Mənbə: böyük insan Əlisa Nicatın «Dünya sərkərdələri» kitabı
Siyasi liderlərin psixoloji portret kitabı oxunmaq üçün məsləhət görülür.Adolf Hitler haqqında maraqlı məqamlar orada çoxdur.

31 şərh

eysar
Papatürk məqaləni özün yazmısan, yoxsa Əlisa Nicatındır.İlk dəfə Hitler barəsində belə ürəkdən gələn sözlər eşidirəm.Məni doğrudan da çox təsirləndi.Hitler şəxsiyyəti nə qədər alçaldılsa da, təhqir edilsə də ər gec hər kəs onun dühası qarşısında baş əyəcək.

P.S.Mayn Kampf səhv etmirəmsə bizdə qadağan olunub?
papatürk

Bloqun təsvirində yazmışam ki kitab Əlisa Nicatındır. Amma məqalələrdə qoymamışam. Hamısını dəyişərəm indi. Çox faydalı kitabdır.


Bu dahi şəxsiyyətin qədrini hələ sonralar biləcəklər. Zirəddin Rzayev,göbəkkəsmə haqqında yazılar daha çox maraq doğurur nəinki Hitler.

bloqçu
«Mənim savaşım» — Bir vaxtlar ən çox satılan kitablar sırasındaydı. Daha çox da Türkiyədə (2005-ci ildə). Amma, sonra bəzi yerlərdə olduğu kimi Türkiyədə də qadağan olundu. Bizdə isə vallah bir ara bu mənə də maraqlı idi ki qadağan olunub ya yox, amma, bir məlumat əldə edə bilməmişdim. Bir onu bilirdim ki, o kitabı 2004-cü ildə bizdə tərcümə edib, nəşrə buraxan Əvəz Zeynallıya qarşı cinayət işi açılmışdı guya o Hitlerə və onun kitabına qarşı rəğbət hissi yaşayırmış. Amma, bilmirəm sonrası necə oldu. Yəqin ki, kitab bizdə qadağan olunsaydı bu barədə xəbərlərdə, portallarda məlumat yerləşdirilərdi.
Magicboy
Hitler kitabı bir gündə yazıb ki, bu günə kimi kitabı yaxşı tərcümə etmək mümkün olmur. Kitabı alman dilindən ingilis dilinə olduğu kimi tərcümə edəndən sonra oxusan elə bilərsən ki, 4-cü sinifi bitirməmiş bir şagird yazıb bunu. Qrammatika nə olan şeydir, bilməyib Hitler. Küçə sözləriynən, necə gəldi yazıb onu. Ona görə də həmişə tərcümələr mübahisə obyektinə çevrilir. Bu yaxınlarda History Channel-in Hitlerə həsr olunmuş 6 disklik «Adolf Hitler: A reign of Terror» (Adolf Hitler: Terrorun hakimiyyəti) adlı DVD-si satışa buraxılıb. Maraqlananlar alıb baxa bilərlər. Mən almağı planlaşdırıram.
Elvin85
Çox böyük şəxsiyyət və ağlasızmaz dərəcədə güclü xarizma və bacarıq sahibi olub. heyf ki nəhəng istedadını murdar işlərə yönəldib. Mən də buna əminəm: 20-ci əsrdə elə bir insan olmayıb ki, onun yerində olub onun nail olduqlarına nail olaydı. Nəisə. Allah rəhmət lənət eləsin.

P.S. İsrail hər dəfə bir axmaqlıq edəndə bloqlarda, saytlarda, qəzetlərdə Hitlerə həsr olunan simpatiya ruhlu yazılar artır.  :)
yudofob

Hansı murdar işlərə? O insan nə edibsə düz edib.Dünyada onun kimi dahi siyasətçi olmayıb.

girl_moon

 


Əlisa Nicatın bu kitabını gərək oxuyum, maraqlı gəldi.

Magicboy
Axmağın biri olub, Hitler. Nə qədər günahsız insanın ölümünə səbəb olub. İngiltərəni darmadağın etsə də, işğal edə bilməməsi onu gözümdən salıb. İngilisləri qudurdub. Onu tərifləyənlər özlərini bir anlıq gettoda təsəvvür eləsinlər görüm, ondan sonra da Hitlerə dahi desələr daha sözüm yoxdu. İsrail oğullarına qarşı vəhşi hərəkətinə görə onu necə dahi adlandırmaq olar axı??? Əgər bir rəqibin səndən ağılda və bacarıqda üstündürsə, onu nə haqla öldürməlisən? Ərəblər imkan verib ki, yazıq yəhudilərin müstəqil dövləti olsun?! Ona görə yazıqlar ora-bura dağılışıb… 1945-ci ildən sonra özlərinə dövlət qura bildilər ki, bu günə kimi də terror qorxusu ilə yaşayırlar. Lənət olsun içimdəki artan İsrail sevgisinə :)))
2ral
Təhqirə keçməyin.Bir alman Rəsulzadəni axmaq adlandırsa yəqin ki xoşunuza gəlməzdi.
İngiltərəni tutmaq asan olsa idi tutardı.Dünyanın ən böyük dövlətlərindən birini işğal etmək asan gəlməsin.
Şəxsiyyətləri qiymətləndirəndə emosiyalarımızı kənara qoyaq.
şərh silinmişdir
Elvin85

Hitler sənin təriflədiyin İsrail dövlətçiliyi ilə eyni dərəcədə pislənməyə layiqdir. İsrailin etdikləri vəhşiliklər İngiltərədən baxanda hüquq çərçivəsində görünür deyəsən.:)

bloqçu
Nəyini bəyənməsəm də onun rəsm əsərlərinə söz yoxdur: kayzen.az/gallery/user/bloqçu/144

Bəlkə də o rəssam olsaydı, bütün baş verənlər heç baş verməyəcəkdi, tarix tamam başqa cürə yazılacaqdı. Olacağa və ölümə çarə yoxdur.
Amma, təəssüf ki, onu incəsənət akademiyasına qəbul etmirdilər. O da yemək-içmək qarşılığında məcbur olub, küçələrdə turistlər üçün şəkillər çəkirmiş.
Əliyev
B.Yeltsinin hakimiyyəti illərində Daxili İşlər naziri vəzifəsində işləmiş Rusiyalı general Anatoli Kulikov Moskvada keçirilən tarix konfransında çıxışında maraqlı bir şey deyib:
“İkinci Dünya Müharibəsi ərəfəsində Stalin qorxurdu ki, Hitlerin yerinə keçəcək hər hansısa şəxs Qərb dövlətləri ilə sülh müqaviləsi imzalayacaq. Bu səbəbdən A. Hitlerə qarşı həyata keçiriləcək iki ayrı sui-qəsdə mane oldu. Həmin vaxt Hitleri iqamətgahında öldürmək üçün plan hazırlansa da sui-qəsd baş tutmamışdı. İkinci sui-qəsd planı daha diqqətlə hazırlanmışdı. Ancaq Stalin bu planın da həyata keçməsinə mane oldu”
Əliyev
Rusiyanın “Pravda” qəzetində dərc edilən xəbərə görə, A.Hitler II Dünya müharibəsinin son günlərində zənn edildiyi kimi sığınacaqda intihar etməyib. Sovet əsgərlərinin Berlini ələ keçirməsindən sonra Hitlerin Argentinaya qaçdığını yazan qəzetdə faşist liderin bu ölkədə öldüyü bildirilib. İddialara görə, A.Hitler əvvəlcə təyyarə ilə İspaniyaya, oradan isə sualtı gəmi ilə Argentinaya qaçıb. Rusiya Dövlət Arxivində A.Hitlerə aid sümük parçalarını tədqiq edən amerikalı Nik Bellantoninin açıqlamaları da bu iddiaları təsdiqləyir.

N.Bellantoni bir saat davam edən araşdırmasından sonra Hitlerə aid olduğu bildirilən kəllə sümüyünün əslində yaşı 40-dan az olan bir insana məxsus olduğunu bildirib. O, A.Hitlerin 1945-ci ildə 56 yaşında olduğunu, dolayısı ilə kəllə sümüyünün zənn edildiyi kimi Hitlerə aid olmadığını qeyd edib. Bununla yanaşı, alim kəllə sümüyünün nazik olduğuna görə, bir qadına aid olduğunu iddia edib. Hitlerin intihar etdiyinə inanmayan bəzi tarixçilər bunun faşistlərin uydurduğu qəhrəmanlıq dastanı hesab edirlər.

“Hitler Argentinada” kitabının müəllifi argentinalı yazıçı Abel Basti faşist Almaniyası liderinin Argentinaya qaçdığını qeyd edir.
Məlumat üçün bildirək ki, indiyə qədər A.Hitlerin 1945-ci il aprel ayının 30-da Berlinin ələ keçəcəyini yəqin etməsindən sonra sığınacaqda intihar etdiyi güman edilirdi.
nasist-turanci
senden boyuk tarixi wexsiyet gormedim..tarixde iz buraxdiin..elbete menim ideyayamadaa..haayl qiitler
nasist-turanci
kaawki butun ruslari diz cokdurerdi..kawki soysuzlarin kokunu keserdi
Əliyev
Nə danışdığını heç özün başa düşürsən? Stalin də hitlerdən dala qalmayan kişi olub. Soysuzların kökünü kəsməyə qalanda gərək sənin də kökün kəsiləydi,çünki həmin vaxt azərbaycanlılar da ruslarla bir cəbhədə idi. Yazanda bir fikirləşin də.
nasist-turanci
1ci ne danwidigimi yahwi bilirem qaqa..2ci bu azbycanda menden daha cox miltcil oglan tapamazsan..bize ne edibse qehbe ruslar edib..s.vurgun r.rza kimi yaltaqlarimiz bizi capip taliyan stalini lenini peygemvber kiimi terenum edibler ama cumhuryetimizi quran m.e.resulzade kimi xesxsyeti alcaldiblar...bawimiza ne gelbse ruslardan geliib...tarixi derinden bilirem..hetaa ermeni tarixinide bilireem..duzdu o vaxd ssr vardi tek veten..herkes vurusmaga vetenucun ssr ucun gedirdi..ama men isdiyirdim kaaw ruslari diz cokdurerdi...ruslarin lap tutaqki esareti altidna qalib soyub capilmaqdansa almanlarin terkibine kecerdik..en azindan onlarin terkibine kecseydik vahid turkusdanda vahid turk xalqi kimi birleweceydik ve ve bugunlerde qalmazdik...emeli inkiwaf etmis olardiqq
Əliyev
Bu saytda mədəni yazmaq lazımdı. Yəqin bir azdan kommentini siləcək.
Əgər fikirləşirsənsə ki hitlerin tərkibində vahid Türküstan olacaqdı daha bilmirəm sənə nə deyim.Öz qonşu millətləri olan polyaklara,çexlərə dövlət verməyib türklərə verəcəkdi? Çox sadəlövh fikirdi.
Mən də Azərbaycan tarixini yaxşı bilirəm.Azərbaycandakı almanlar haqqında da yazı qoymuşam.Uzun söhbətdir.Nəysə
Türkəl
Azərbaycanda məndən az millətcil adam tapa bilməzsən, lakin hətta mən də yaşadığım ölkənin adını yazanda düz yazıram.
nasist-turanci
stalin kim oluubki??165 boyunda yahudi esilli gurcunun biri..turmewik oluub,.hemde ogru…
Əliyev
Bəli, Stalin gürcü əsilli olub. İosif Vissarionoviç Cuqaşvili (İosev Besarion oğlu).Eləyə qalsa Hitler də türmədə yatıb.Oğurluğa qalsa indi hamı oğrudur. Elə öz ölkənə baxa bilərsən.
nasist-turanci

satlin dala qalan olmuyube baska bisey olub..almanya nasist partiyasi tekce rusyani neheng ssr ini 3 ay erzinde diz cokdurmek..ssrde nece yuz xalq vardi neqeder muxtaryet vardi..hamisini seferberliyee..azbycanda ele ayle yoxduki onun dede babasi muhaberbede olmasin..ama almanya tekce nasizm tek bi olke kimi butun avropani iwgal edirdi..ve rusyani onsuz cokdururdu..heeeeyffki waxda olmasaydii..

Əliyev
Heç ölkələrin adını,sözləri düz yaza bilmirsən. Sənin tarixi necə bildiyini görmək olur bulardan. Müharibəni şaxtayla bağlayırsan.Nəysə.
nasist-turanci

hitler turkusdan dovletyini yaradacaqdi..asya basdan basa turklerden..ve hitler oldukden sora onsuz bu turkusdan ayrilib musteqil olacaqdi..oqeder xalqi oqeder erazini itaetta saxlamaq mumkun deildi

nasist-turanci
hitler kimi dahi adam ogruluq usdunde duwmuyub turmeye..milleti ucun duwub..sen bu olkeden
nasist-turanci
ala artix eksik daniwma klavyatura arxasinda!!!lezet elemir seyf yazmagim get sikayet ele
nasist-turanci
tarixden bele qanirsan hee?napolyonun moskvya hucumu vaxdi 650 minlik neferle getti 45minle qayitti..moskva waxdaasii..bilmirsen geet oreenda qaqa
ruwen
sen ele yazilarama fiki
Karizma
bos-bos danismayin,Hitlerin boyuk serkerde oldugunu butun dunya hetta ruslar da bilir.Prosta ki mene ne maraqlidir, Bir alman liderinin ustunde iki azerbaycanli bir birin qirir.bele olmaz axi.Artiq bu muharibeden 65 il kecir.Men bunu qebul elemisem.Siz de qebul eliyin.Hitler uduzdu.Stalin qelebe caldi
Xalida_Qardashova
Insan aglini zorlayacaq iwgenceler hazirlayib insanlar uzerinde heyata keciren fawist rejimini en azindan sabah seher ne kimi cinayet xeberi ewidecem derdi olmadan yawanila bilen komminizimden ustun tutanlari «ALQIWLAYIRAM»