Рейтинг
+23.61

Heyvanlar aləmi

40 üzv, 151 topik

İlanlar haqqında maraqlı 15 məlumat

  1. İlanın başı kəsildikdən sonra da 1 saat müddətində canlılığını qorumağa davam edir.

  2. Bəzi zəhərsiz ilanlar zəhərli ilanların rəngini yamsılayaraq, yırtıcılardan qorunurlar.

  3. İlanlar səsi eşitmədikləri üçün ovunun bədən istiliyinə və hərəkətlərinə görə hərəkət edir.

  4. İlan zəhərini qurudulmuş halda 23-ilə qədər saxlamaq olur.

  5. İlanların görmə məsafəsi təxminən 2,5 m-dir. Yalnız kobralar kimi başlarını qaldıra bilən ilanlar daha da irəlini görə bilirlər.

Davamı →