Fiziki coğrafiya: Yerin kainatda mövqeyi

1. Fernan Magellanın səyahətinin coğrafi nəticəsi:
A) Amerika qitəsi kəşf olundu.
B) Hindistana dəniz yolu açıldı.
C) Yerin kürəliyi sübut olundu.
D) Yerin geoid formasında olması sübut olundu.
E) Avstraliya və Antarktida materikləri kəşf olundu.

9. Vasko-da-Qamanın səyahətinin coğrafi nəticəsi:
A) Yerin kürə forması sübut olundu.
B) Yer ekvatorunun uzunluğu müəyyən olundu.
C) Hindistana dəniz yolu açıldı.
D) Hindistana quru yolu ilə marşrut təyin olundu.
E) Avropalılar üçün Mərkəzi Asiya regionları kəşf olundu.

41. Böyük kəşflər dövrünün səyyahları:
A) X.Kolumb, Vasko-da Qama, Eratosfen
B) A.Humbolt, C.Kuk, A.Bakıxanov
C) F.Magellan, Vasko-da Qama, X.Kolumb
D) A.Humbolt, Strabon, Ptolomey
E)  M.Behaym, T.Heyerdal, H.Z.Şirvani

49. Dünya səyahətinə çıxan səyyahlar:
A) F.Magellan, X.Kolumb, M.Polo
B) A.Vespuççi, M.Lazarev, İ.F.Kruzenştern
C) F.Magellan, İ.F.Kruzenştern, Y.F.Lisyanski
D) Dreyk, İ.F.Kruzenştern, A.Nikitin
E) İ.F.Kruzenştern, M.Bellinshauzen, C.Kuk

57.  60˚ ş.u.-da yerləşən A məntəqəsinin hansı saat qurşağında yerləşdiyini hesablayın:
A) VI                     B) IV                     C) XX  
D) III                     E) VII

65.  60˚ q.u.-da yerləşən A məntəqəsinin hansı saat qurşağında yerləşdiyini hesablayın:
A) VI                     B) XX                    C) III    
D) VII                    E) IV

73. Bakıdan 4 saat irəlidə olan A məntəqəsi hansı saat qurşağındadır?
A) IV                     B) VII                    C) VIII    
D) VI                     E) V

83. Bakıdan 4 saat geridə olan məntəqə hansı saat qurşağındadır?
A) XXIV               B) XXIII               C) VIII    
D) XX                    E) XXI

92. II və XXII saat qurşaqları arasında vaxt fərqi nə qədərdir?
A) 24 saat             B) 4 saat               C) 20 saat         
D) 26 saat             E) 2 saat

101. 0 və XXIV saat qurşaqları arasında vaxt fərqi nə qədərdir?
A) 1 saat               B) vaxt fərqi yoxdur    C) 24 saat
D) 2 saat               E) 23 saat

109.  XI və XIII saat qurşaqların arasında vaxt fərqi nə qədərdir?
A) 2 saat               B) 22 saat             C) 20 saat  
D) 24 saat             E) 1 saat

131. 0˚-meridian üzərində yerləşən A və B məntəqələri arasında 3330 km məsafə vardır. Onlar arasında vaxt fərqini hesablayın.
A) 30 dəqiqə             B) 3 saat      C) 2 saat 30 dəqiqə 
D) 1 saat 40 dəqiqə   E) 0 dəqiqə

147. Ekvator üzərində yerləşən A və B məntəqələri arasında 2 saat 40 dəqiqə zaman fərqi vardır. Məntəqələr arasında məsafəni təyin edin.
A) 4884km           B) 3330 km          C) 5550 km   
D) 2220 km          E) 4440 km.

153. Ekvator üzərində yerləşən A və B məntəqələri arasında məsafə 6660 km olarsa, onlar arasında vaxt fərqini hesablayın.
A) 6 saat               B) 3 saat               C) 4 saat 20 dəq  
D) 2 saat               E) 4 saat

160. Ekvator üzərində yerləşən və A və B məntəqələri arasında 2220 km vardır. Məntəqələr arasında vaxt fərqini təyin edin.
A) 1saat 40 dəq     B) 4 saat 20dəq     C) 2 saat 40 dəq     
D) 3 saat 20 dəq    E) 1 saat 20dəq

0 şərh