Plan və xəritə

55. Miqyası 1:400000 olan xəritə üzərində bataqlığın sahəsi 6 kv. sm çəkilmişdirsə onun həqiqi sahəsini tapın.
A) 24 kv.km         B) 16 kv.km         C) 6 kv.km
D) 96 kv.km         E) 48 kv.km

123. Ekvator üzərində yerləşən iki məntəqə arasında məsafə 8880 km-ə bərabərdir. Miqyası 1:40000000 olan xəritədə həmin məsafənin nə qədər ola biləcəyini hesablayın.
A) 40 sm               B) 8, 88 sm     C) 88,4 sm    
D) 44,4 sm            E) 22,2 sm

167. Ekvator üzərində yerləşən A və B məntəqələri  ara­sında 4440 km məsafə vardır. Miqyası 1:20000000 olan xəritə üzərində həmin məntəqələr arasında məsafə nə qədər olar?
A) 4,44sm        B) 24 sm          C) 20 sm     
D) 44,4sm        E) 22,2sm

179. Miqyası 1:600000 olan xəritədə 4 sm² ölçüdə çəkilmiş ərazinin yer səthi üzərində həqiqi sahəsi nə qədərdir?
A) 144 km²           B) 24 km²             C) 12 km²    
D) 72 km²             E) 10 km²

187. Miqyası 1:600000 olan xəritədə 2 sm² ölçüdə çəkilmiş ərazinin yer səthi üzərində həqiqi sahəsi nə qədərdir?
A) 144 km²           B) 24 km²             C) 12 km²    
D) 72 km²             E) 10 km²

195. Miqyası 1:400000 olan xəritədə 2 sm² ölçüdə çəkilmiş ərazinin yer səthi üzərində həqiqi sahəsi nə qədərdir?
A) 6,7                    B) 3,6                    C) 2,9    
D) 1,5                    E) 5,8

203. Miqyası 1:400000 olan xəritədə 4 sm² ölçüdə çəkilmiş ərazinin yer səthi üzərində həqiqi sahəsi nə qədərdir?
A) 16 km²             B) 64 km²             C) 12 km²    
D) 32 km²             E) 10 km²

211. Miqyası 1:300000 olan xəritədə 4 sm² ölçüdə çəkilmiş ərazinin yer səthi üzərində həqiqi sahəsi nə qədərdir?
A) 16 km²             B) 64 km²             C) 12 km²    
D) 36 km²             E) 10 km²

219. Miqyası 1:300000 olan xəritədə 8 sm² ölçüdə çəkilmiş ərazinin yer səthi üzərində həqiqi sahəsi nə qədərdir?
A) 24 km²             B) 64 km²             C) 72 km²    
D) 48 km²             E) 11 km²

227. Miqyası 1:500000 olan xəritədə 4 sm² ölçüdə çəkilmiş ərazinin yer səthi üzərində həqiqi sahəsi nə qədərdir?
A) 160 km²           B) 100 km²           C) 20 km²    
D) 200 km²           E) 10 km²

2 şərh

Robotnik
55D   123E   167E   179A  187D   195 cavabi yoxdur  203B   211D   219C   227B fikirleshirem.zehmet olmasa 195-in cavabini yazardiz