Рейтинг
+27.65

Testlər

35 üzv, 59 topik

Nefrologiya 3

201) Hansı müddətli anuriya geriyə qayıtmayan hesab olunur?
 A) İki həftə
 B) 3-5 gün
 C) Bir həftə
 D) Üç həftə
 E) Dörd həftə


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008


Ardı →

Nefrologiya 2

101) Normada böyrək qan axını neçəyə bərabərdir?
 A) 800-1000 ml/dəq
 B) 1500-2000 ml/dəq
 C) 500-800 ml/dəq
 D) 2000 ml/dəq çox
 E) 1100-1300 ml/dəq


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008


Ardı →

Nefrologiya 1

1) Kliniki nefrologiyanın banisi kim olmuşdur?
 A) Y. Tareyev
 B) F. Henle
 C) M. Malpigi
 D) R. Brayt
 E) V. Boumen


Ədəbiyyat: Ə.Əliyev ad. Az.DHTİ-nun 70 illik tarixi, 2005, Bakı


Ardı →

Ümumi immunologiya 20

951) Histouyğunlaşmanın əsas kompleksi molekulaları hansı zəncirə malikdir?

A) 4 zəncirə
B) 1 polipeptid zəncirə
C) Sadalananların heç birinə
D) 3 zəncirə
E) 2 zəncirə

Ədəbiyyat: Р.М.Хаитов «Иммунология» 2006 г., стр.95
Ardı →

Ümumi immunologiya 19

901) Allergenspesifik immunterapiyanın təsir xüsusiyyətlərinə hansı aid deyil?

A) Qeyri-əlverişli ətraf mühit faktorlarına orqanizmin rezistentliyinin artması
B) Allergenə toxuma həssaslığının azalması
C) Allergik iltihabın əlamətlərinin süstləşməsi
D) Sadalananların hamısı
E) Qeyri-spesifik toxuma hiperaktivliyinin azalması

Ədəbiyyat: Е.И. Соколов .«Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г., стр.545
Ardı →

Ümumi immunologiya 17

801) İlboyu uzunmüddətli,aramsız orta-ağır gedişatlı allergik rinit zamanı hansı preparat seçilir?

A) Yerli α-adrenomimetiklər
B) Kombinə olmuş preparatlar (sistemli antihistamin + α-adrenomimetiklər)
C) Natrium-kromqlikat
D) İntranazal QKS (qlükokortikosteroid)
E) Ssistem antihistamin preparatları

Ədəbiyyat: Г.Н. Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г., стр.533
Ardı →

Ümumi immunologiya 16

751) Fosfodiesterazanın blokadası hesabına sAMF səviyyəsinin artmasını hansı törədir?

A) α-aqonistlər
B) Kalsium blokatorları
C) Sadalananların hamısı
D) Ksantin törəmələri
E) ß-aqonistlər

Ədəbiyyat: Е.И.Соколов «Клиническая иммунология», 1998г., стр.109
Ardı →

Ümumi immunologiya 15

701) Zülali qişanı kodlaşdıran genlər hansıdır?

A) LTR
B) Gag
C) Env
D) Sadalananların heç biri
E) Tat

Ədəbiyyat: A.A.Əyyubova, G.M.Nəsrullayeva «Klinik immunologiya» 2007-ci il, səh.200
Ardı →

Ümumi immunologiya 14

651) Zaditenin tətbiqinin optimal müddəti nə qədərdir?

A) 2 həftə
B) 2 ay
C) 1 il
D) 1 ay
E) 6 ay

Ədəbiyyat: Г.Н. Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г., стр.423
Ardı →

Ümumi immunologiya 13

601) İrsi angionevrotik Kvinke şişi hansından törənir?

A) Genetik defektlərdən
B) Qeyri-infeksion sensibilizasiyadan
C) Sadalananların hamısından
D) Qeyri-spesifik faktorlardan
E) Autoallergiyadan

Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г., стр.552
Ardı →